Zdravotnictví

Podpora personálu a stratifikace nemocnic - Dostupná péče v regionu - Zvýšení propojení a informovanost občanů

Podpora personálu a stratifikace nemocnic

 • Podpoříme stratifikaci a tím i rozvoj nemocnic v různých oborech. Krajské nemocnice zajišťují všechny víceméně stejnou péči, ale již nyní se úroveň této péče liší. Jelikož všechny nemocnice v kraji jsou krajské (není tu vyšší úroveň viz. FN) navrhujeme podpořit nemocnici, která vyniká v dané péči a tím péči v kraji zkvalitnit.
 • Zajistíme dostatek lékařů i sester v krajských nemocnicích a vytvoříme pozitivní podporu dotačními programy k udržení stávajících lékařských pracovníků, podpoříme zaměstnance kvalitním technickým zařízením (např. u záchranných služeb)
 • Propojíme systémy krajských nemocnic, protože základ pro předávání informací mezi zařízeními (částečně funguje) ale se spoustou zpráv či žádostí stále cestují pacienti od lékaře k lékaři. Předáním dokumentace odpovědnému lékaři, (by mohlo) dojde i k rezervaci a zajištění ošetření pacienta.
 • Zasadíme se o otevření diskuse o rozdílnosti platů lékařů se stejnou atestací v krajské nemocnici a FN. Pokud lékaři v obou nemocnicích zajišťují stejně odbornou péči, nemocnice disponuje stejnou akreditací je tato rozdílnost neopodstatněná).

Dostupná péče v regionu

 • Vytvoříme krajský systém v dostupnosti péče. V současnosti neexistuje žádný přehled dostupné péče, tyto informace mohou občané získat pouze u svých ZP. Je nutné, aby kraj byl schopen jednoduše a přehledně tyto informace zajistit.
 • Zlepšíme spolupráci mezi poskytovateli zdravotní péče. Chceme iniciovat a více propojit spolupráci mezi zdravotními pojišťovnami a krajem, spolupracovat na vytvoření systému dostupné péče nejen pro pacienty, ale i lékařská zařízení. Budeme koordinovat uzavírání smluv s lékaři
 • Využijeme externích spolupracovníků na projektu „Doktor Taxi“, tedy služby, která vás doveze k lékaři – pro běžné převozy do/z/mezi nemocnicemi není potřeba sanitních vozů. Tím zlepšíme i a tím uvolnění sanitních vozů pro závažné případy

Zvýšení propojení a informovanost občanů

 • Zvýšíme propojení sociální a zdravotní péče v oblasti řízení kapacit v návaznosti na potřeby občanů. Zdravotní a sociální péče je v mnoha směrech propojená. Je nutné toto propojení stabilizovat a rozvíjet. (Zákon o ZP vychází ze zákona o sociálním pojištění).
 • Zvýšíme spolupráci s městy a jejich poskytovateli nejen na zajištění dostupné péče, ale i informovanosti občanů. Města jsou důležitým milníkem v zajištění péče, proto úzká spolupráce kraje a měst je nutností.
 • Zjednodušíme orientaci pacienta ve zdravotnictví, a to jak přímo v rámci jednotlivých služeb, tak ve zdravotnictví jako celku.
 • Budeme kontrolovat plnění stávajících koncepčních materiálů a jejich cílů.
 • Zajistíme transparentnost hospodaření nemocnic. Navázání investic na již vytvořené koncepce rozvoje nemocnic a díky sjednocení informačních systémů, jejich propojení a zabezpečení (včetně zahrnutí do stejné kategorie jako je kritická infrastruktura kraje)

Krajské volby 2020


Kandidátní listina

Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020

Přečtěte si, jak se zachováme po volbách. Nemusíte volit zajíce v pytli.

Zjistit víc

Financování kampaně

Transparentní financování kampaně je pro nás samozřejmost.

Zjistit víc