Informační technologie

Kybernetická bezpečnost si zaslouží vlastní výbor. Otevřené technologie a svobodný software. Přísnější požadavky na zabezpečení systémů zdravotnických zařízení. Zpřístupníme data. Pomůžeme menším obcím.

Naše priority jsou kybernetická bezpečnost, otevřené technologie, přístupna data a podpora menšich obci.

Kybernetická bezpečnost si zaslouží vlastní výbor.

K řešení akutních problémů a dlouhodobého zaostávání v oblasti digitalizace zřídíme samostatný výbor pro digitalizaci a kybernetickou bezpečnost. Náplní jeho práce bude revize a modernizace informační infrastruktury kraje. i

Otevřené technologie a svobodný software.

Budeme preferovat otevřené technologie a svobodný software, zbavíme se předražených IT zakázek a proprietárních uzamčení (vendor lock-in), vylepšíme komunikaci mezi krajskými subjekty na základě otevřených formátů a protokolů.

Přísnější požadavky na zabezpečení systémů zdravotnických zařízení.

Zpřísníme požadavky na zabezpečeni informačních systémů zdravotních zařízeni kraje a zajistíme pravidelné školeni personálu a odpovídající kontrolní činnost.

Zabezpečeni informačních systémů nemocnic je v zanedbaném stavu, protože menší nemocnice se nepovažují za objekty kritické infrastruktury dle Zákona 181/2014 Sb. Výsledkem je zranitelnost hackerskými útoky, jejichž výsledkem může být nejenom únik vysoce citlivé zdravotní dokumentace, ale i přímé ohrožení životů pacientů.

Zpřístupníme data

Zpřístupníme data, jako jsou mapové a další podklady k dotačním titulům, pasportizaci silniční sítě a jiné technické infrastruktuře kraje, všem zájemcům. Týká se to například mapy dotačních titulů se zvýrazněnými případy dobré praxe; investičních plánů kraje.

Pomůžeme menším obcím

Pomůžeme menším obcím s plněním informační povinností vyplývající ze zákonem stanovených požadavků na přístupné webové stránky. Jedna se o povinnosti stanovené směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. (směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. (99/2019 Sb.)

Krajské volby 2020


Kandidátní listina

Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020

Přečtěte si, jak se zachováme po volbách. Nemusíte volit zajíce v pytli.

Zjistit víc

Financování kampaně

Transparentní financování kampaně je pro nás samozřejmost.

Zjistit víc