Finance a investice

Zasadíme se hospodárné a otevřené využívání finančních prostředků krajským úřadem - Posílíme příliv kapitálu, finančního i znalostního, do našeho kraje

Zasadíme se hospodárné a otevřené využívání finančních prostředků krajským úřadem

  • Prosazujeme vyrovnaný rozpočet kraje a jeho plánování s výhledem na velké krajské investice. Nebráníme se úvěrům, ale jejich využití musí být opodstatněné a důkladně zdůvodněné.
  • Kraj bude hospodařit transparentně a efektivně. Všechny smlouvy bez výjimky bude možné dohledat, kontrolovat a porovnávat.
  • Provedeme mezikrajský srovnávací audit týkající se zejména financí, smluv a personálního zajištění. Neříkáme, že je kraj veden špatně, ale chceme vědět, jak na tom krajské zdroje skutečně jsou.
  • Zasadíme se o důsledné posuzování efektivity, účelnosti a výhodnosti finančního zajištění investic. Zejména se zaměříme na metriku návratnosti investice – nejen finanční, ale i společenskou – zároveň budeme pořizovat i produktová srovnání čerpaných úvěrů.
  • Pomůžeme vytvořit prostředí pro transparentní hospodaření kraje a jím zřizovaných organizací. Chceme vědět, jak fungují organizace, do kterých proudí krajské peníze, a zda jsou tyto peníze efektivně vynakládány.

Posílíme příliv kapitálu, finančního i znalostního, do našeho kraje

  • Zasadíme se o příchod a udržení podnikatelů v regionu. Podpoříme přestavbu brownfieldů z dotací EU v oblastech s vyšší nezaměstnaností, vytvoříme příznivé podmínky pro velké podniky, aby otevřeli pracoviště pro své týmy v našem kraji. Využijeme stávající krize a podpoříme projekty umožňující zaměstnancům pracovat vzdáleně.
  • Zaměříme se na pomoc obcím se získáváním dotací a prostředků z rozvojových fondů. Kraj má být pro obce ochotným partnerem, nejen nadřazeným pánem. Budeme aktivně pomáhat obcím v kraji a místním akčním skupinám se získáváním prostředků pro jejich plány.
  • Provedeme důkladnou revizi zásobníku investičních akcí z hlediska připravovaných a běžících projektů ministerstev, měst a dalších subjektů, abychom zajistili přesnou koordinaci při souběhu projektů. Není možné, aby se jedno místo měnilo ve staveniště dvakrát i třikrát krátce po sobě.

Krajské volby 2020


Kandidátní listina

Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020

Přečtěte si, jak se zachováme po volbách. Nemusíte volit zajíce v pytli.

Zjistit víc

Financování kampaně

Transparentní financování kampaně je pro nás samozřejmost.

Zjistit víc