Kultura

Památková péče - Instituce muzeí, knihoven, galerií - Nezávislá kultura - Profi kultura

Chceme kraj s bohatou kulturní nabídkou, která osloví lidi napříč generacemi, bude přístupná a občané o ní budou mít dostatek informací. Chceme zlepšení propagace kulturních a sportovních akcí, jejich shlukování do logických celků. Podpoříme koordinaci s komerčními zábavními a sportovními projekty.  

Památková péče

 • Naplníme stávající koncepce a jejich rozvoj jdoucí ruku v ruce s proměnami kultury v čase
 • Zaměříme se na kontrolu plnění a měření dopadu koncepce podpory památkové péče na území Pardubického kraje.
 • Chceme aktivně vstupovat do údržby propagace historicky významných památek našeho kraje – památek UNESCO, národní kulturní památky.
 • Budeme podporovat údržbu památek regionálního či místního významu, na které se často zapomíná a také ochrana dědictví minulých dekád – např. brutalistní architektury.
 • Podpoříme vznik smysluplného diskursu na téma: staré vs. současné.

Instituce muzeí, knihoven, galerií

 • Využijeme spolupráce mezi spolky. Základem je spolupráce nejen sportovních a kulturních institucí, ale i škol a dalších vzdělávacích zařízení; možné využít synergie a jednou činností plnit více cílů. Chceme více zapojit spolupráci s konzervatoří a dalšími odbornými středními školami v kraji.
 • Vytvoříme kreativní a sportovních centra. Ty budou kooperovat svou činnost napříč krajem s menšími spolky a dobrovolnickými aktivitami.
 • Podpoříme komunitní přesah. Muzea, knihovny, galerie jako místa komunitního setkávání, která neplní jen svou prvotní roli, ale jsou kulturním a intelektuálním zázemím pro občany a občanky.
 • Podpoříme další kulturní přesah. Například při pořádání kulturních akcí, interdisciplinárních seminářů, spolupráci mezi institucemi.
 • Podpoříme projekt Automatických mlýnů. Naprosto zásadní bude spolupráce všech zapojených subjektů a využití synergického efektu přítomnosti mnoha subjektů na jednom místě.

Nezávislá kultura

 • Podporujeme amatérské festivaly, amatérské skupiny. Podmínkou je pro nás transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky.  Současně zprůhledníme systém přidělování dotací.
 • Podpoříme kulturní akce, které přijdou z ostatních krajů I zahraniční spolupráci.

Profi kultura

 • Podpoříme akce nadregionálního významu. Podmínkou je transparentní nakládání s veřejnými prostředky.
 • Podpoříme kvalitní kulturní projekty, které mají přesah i mimo Pardubický kraj
 • Přilákáme do kraje filmové tvůrce. Díky kinematografii získáme velmi dobrou objem propagaci – aktivně na tom budeme spolupracovat s Východočeskou destinační společností.
 • Podpoříme síťování umělců – rezidenční pobyty pro umělce a “import kultury”.

Krajské volby 2020


Kandidátní listina

Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020

Přečtěte si, jak se zachováme po volbách. Nemusíte volit zajíce v pytli.

Zjistit víc

Financování kampaně

Transparentní financování kampaně je pro nás samozřejmost.

Zjistit víc