Sport

Více otevřeme sportovní akce a objekty veřejnosti - podpoříme oblasti profesionálního a poloprofesionálního sportu - Vylepšíme podmínky pro amatérský a neorganizovaný sport, včetně sportu školního a univerzitního

Více otevřeme sportovní akce a objekty veřejnosti:

  • zpřehledněním dotačních titulů sportu pomocí jejich zmapování a označení příkladů dobré praxe
  • pomocí amatérským a ohroženým akcím či spolkům, které nemají v dané oblasti adekvátní náhradu (akce, sportovní kluby, skauti, hasiči)
  • Vytvoříme mapu hřišť pro děti, mládež i dospělé a dle ní vytipujeme místa, kde podobná zařízení obyvatelům kraje chybí, nebo tam jsou vhodná z hlediska turistických cest. Daná místa pak podpoříme dotačně ve spolupráci s místními samosprávami 

V oblasti profesionálního a poloprofesionálního sportu:

  • Podpoříme mládežnické oddíly, centra mládeže a zaštítíme soutěže a poháry v rámci kraje i mezi kraji
  • Nebudeme podporovat nesmyslné megalomanské projekty s vysokými provozními náklady z nichž těží jen úzká skupina zainteresovaných lidí. Sport je primárně zábavou pro všechny, nikoliv jen pro pár vyvolených.

Vylepšíme podmínky pro amatérský a neorganizovaný sport, včetně sportu školního a univerzitního

  • Stávající podporu více nasměrujeme do menších klubů, které jsou pro zdravý rozvoj dětí nepostradatelné. Zároveň se soustředíme na oblasti kraje, kde tyto kluby nemají adekvátní náhradu.
  • Cíleně bude spolupracovat s městy na rozvíjení konceptu „městských lesů“, tedy míst, která nesou více funkcí včetně té sportovně relaxační.

Krajské volby 2020


Kandidátní listina

Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020

Přečtěte si, jak se zachováme po volbách. Nemusíte volit zajíce v pytli.

Zjistit víc

Financování kampaně

Transparentní financování kampaně je pro nás samozřejmost.

Zjistit víc