Doprava

Zajistíme kvalitní regionální dopravu - Prosadíme kvalitní a bezpečnou infrastrukturu komunikací - Myslíme na budoucnost, podpoříme elektromobilitu, snížíme uhlíkovou stopu

Zajistíme kvalitní regionální dopravu 

 • Zlepšíme dopravní obslužnost v okrajových oblastech kraje. Podpoříme hromadnou dopravu a koordinací spojů napříč kraji i na česko-polském pomezí. Budeme také prosazovat a podporovat využití zemního plynu i elektromobilů ve veřejné i v individuální dopravě.
 • Jsme pro lepší organizaci dopravních spojů, spolupráci s ostatními kraji (mezikrajské spoje, společné projekty dopravní infrastruktury) a řešení vazeb mezi okrajovými oblastmi krajů – hranice není zeď. Základem je interoperabilita odbavovacích systémů v rámci krajů ČR i EU
 • Zlepšíme systém výběru autobusových dopravců. Změna bude realizovaná pomocí soutěžení menších celků průběžně a na kratší období, zavedení standardů dopravy a brutto smluv.
 • Budeme prosazovat standardy kvality. Nelze soutěžit pouze na nejnižší cenu. Následně je taktéž nutné reagovat i na zpětnou vazbu od cestujících, či provádět i nezávislé namátkové audity kvality ze strany kraje.
 • Jsme pro efektivní naplnění kapacity dopravního terminálu letiště. Ohlídáme i návratnost investice na jeho vybudování. Jsme pro efektivnější spolupráci obou akcionářů (město Pardubice a Pardubický kraj) a jednotné řešení I medializaci.

Prosadíme kvalitní a bezpečnou infrastrukturu komunikací

 • Zajistíme efektivnější plánování dopravních staveb, oprav a pasportizací. Součástí bude Sdílený pasport (otevřená platforma) jejímž cílem bude sdílení dat a společné využití při plánování oprav i větší spolupráce s obcemi, ŘSD, SŽDC a dalšími případnými aktéry. Zároveň bude použit i v rámci tvoření zásad územního rozvoje.
 • Navážeme na celorepublikovou a evropskou koncepci dopravy. Jako kraj spolupracujme, plánujme a synchronizujme to, co je třeba stavět, s dalšími aktéry.
 • Podpoříme dynamické vážení automobilů v kraji. Nechceme si nechat ničit naše investice přetíženými nákladními auty.
 • Jsme proti kanálu Dunaj – Odra – Labe a děláme vše pro zrušení stále platných omezení vyplývajících z projektu D-O-L, což jsou především stavební uzávěry, které brzdí další přirozených rozvoj v dotčených obcích a oblastech. 
 • Udržíme bezpečný kraj. Budeme řešit dopravní problémy, nejen na ně upozorňovat. V oblasti dopravy zmapujeme a odstraníme problematická křížení železnice se silniční dopravou a cyklostezkami.
 • Budeme aktivně spolupracovat s ministerstvy zejména při řešení dostavby a rozšíření páteřní sítě silnic, především dostavbu D 35, a řešení mimoúrovňových křížení silnic a obchvatů na komunikacích I. třídy a vybraných úsecích II. tříd.
 • Podpoříme i výstavbu nových cyklostezek. Zároveň budeme klást důraz na to, aby cyklostezka nesloužila jen k rekreačním účelům, ale i například jako možnost k dojíždění do zaměstnání.

Myslíme na budoucnost – podpoříme elektromobilitu, snížíme uhlíkovou stopu

 • Podpoříme alternativní možnosti dopravy, především v odlehlejších oblastech se ekonomicky i logistiky vyplatí do hromadné dopravy zahrnout i elektromobily s řidičem, které přiblíží cestujícího na páteřní vlakovou či autobusovou linku, případně spojí více cestujících na stejné trase.
 • Kraj ve spolupráci s obcemi aktivně podpoří vybudování nízkonákladové AC dobíjecí infrastruktury pro rezidenty a návštěvníky v koordinaci s podporou turistického ruchu. To zahrnuje i podporu pro elektrokola. Chceme myslet dopředu a připravit infrastrukturu pro budoucí řešení včetně např. možnosti využít solární zdroje s akumulací na odlehlém místě.

Krajské volby 2020


Kandidátní listina

Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020

Přečtěte si, jak se zachováme po volbách. Nemusíte volit zajíce v pytli.

Zjistit víc

Financování kampaně

Transparentní financování kampaně je pro nás samozřejmost.

Zjistit víc