Školství

Zasadíme se o dostupnost škol - Vzdělávání pro 21. století - Intervence, prevence a sociální práce ve školách a školských zařízeních - Ústavní výchova a náhradní rodinná péče

Podporujeme svobodu volby

-Podpora středních škol, kde je možné během studia získat výuční list. Výuční list by neměl být podmiňován úspěšnou maturitní zkouškou. Podpora stř. škol, které nabídnou možnost získat výuční list formou „dálkového“ studia (odpolední výuka, sobotní výuka…).

 • Podpořit úzkou spolupráci žáků vyšších ročníků primárního vzdělávání s praktickou částí výuky odborných škol např. pomocí sdílené technické učebny.
 • Nabídnout odborníkům z praxe (i bez plného pedagog. vzdělání) optimální podmínky pro praktické vzdělávání na zákl. školách.
 • Podpoříme dostupnost škol i na malých obcích, aby se mladé rodiny nemusely stěhovat. Budeme koordinovat síly a podpoříme spolupráci škol na místních i nadregionálních (mezikrajských) úrovních
 • Budeme podporovat alternativní školy. K maturitě vede mnoho cest a nikde není psáno, že pouze jedna je ta pravá. Moderní doba si žádá moderní přístupy.

Zasadíme se o dostupnost škol

 • Žáci to nesmějí mít do školy daleko. Zasadíme se o dostupnost vzdělávání na celém území kraje a jeho dostupnost budeme řešit společně s dopravními experty.
 • Připravíme školy na silné generační ročníky. Budeme sledovat vyváženost mezi dostupností středních škol a řádným hospodařením s veřejnými prostředky. Podpoříme racionální financování středních škol. 

Vzdělávání pro 21. století

 • Víme, kam chceme v oblasti školství směřovat – problematiku školství v kraji chceme dlouhodobě plánovat za účasti všech zainteresovaných stran.
 • Budeme prosazovat spolupráci škol se zaměstnavateli tak, aby učni uměli to, co budou potřebovat k práci.
 • Podpoříme obnovu oboru technické lyceum. Chceme studenty úspěšné v digitálním světě, chceme se posunout z montovny na mozkovnu.
 • Podpoříme vzdělávání a předávání zkušeností v rámci kraje 
 • Sdílejme úspěchy úspěšných, podpořme ty, kteří tápou.
 • Dáme ředitelům škol větší prostor k práci. Dobrou školu dělá dobrý ředitel – dáme ředitelům větší pravomoci při práci s pedagogickým procesem a odměňováním učitelů a zároveň budeme jejich práci pravidelně hodnotit.
 • Budeme iniciovat větší zapojení Pardubické Univerzity do vzdělávacího procesu na středních školách (projektová výuka). Zároveň případně podpoříme iniciativy této univerzity nad rámec běžného vzdělávacího procesu (vzdělávací kurzy, univerzita volného času).
 • Podpoříme speciální školy. Zajistíme funkční a systematickou pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Včetně funkční pomoci na dosah.

Intervence, prevence a sociální práce ve školách a školských zařízeních

 • Pomůžeme jednoznačnému vymezení rolí všech aktérů. Každý článek systému musí znát roli svou i všech ostatních součástí systému pomoci. Vědět o sobě.
 • Podpoříme spolupráci s dalšími aktéry sítě služeb, a především pak s odborníky. Uvědomujeme si, že znalost problematiky je na jejich straně.
 • Ve spolupráci se sociálními službami zajistíme sociální práci na školách. Pomocí rodinám pomáháme žákům uspět ve škole.
 • Zapojíme rodiny do řešení problémů žáků. Fungující rodina pomáhá nejvíce.
 • Zaštítíme optimalizaci školních poradenských pracovišť tak, aby měly dostatečný prostor a čas na práci.

Ústavní výchova a náhradní rodinná péče

 • Omezíme ústavní výchovu jen na jen v nejnutnější případy. Rodina je nejvíc.
 • Prostředí ústavní výchovy se má blížit atmosféře rodiny.  Domovy jsou domovem.
 • Děti v ústavní výchově zachovávají maximální kontakt s původním prostředím.
 • Děti v ústavní výchově se učí žít normální život. Pomůžeme vytvořit správné prostředí ke vstupu do života.

Krajské volby 2020


Kandidátní listina

Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020

Přečtěte si, jak se zachováme po volbách. Nemusíte volit zajíce v pytli.

Zjistit víc

Financování kampaně

Transparentní financování kampaně je pro nás samozřejmost.

Zjistit víc