Průmysl, obchod a cestovní ruch

Inovativní hospodářství jako předpoklad pro budoucnost - Regionální rozvoj jako nástroj k udržení kvalitního života na venkově i ve městě - Konec cestovnímu tichu, nastartujeme cestovní ruch

Inovativní hospodářství jako předpoklad pro budoucnost

 • Podpoříme inovací ve venkovských oblastech ve spolupráci s INNOGROW – regionální rozvojovou agenturou. Budeme podporovat startup firmy v odlehlých částech kraje.
 • Budeme mediátorem spolupráce mezi zaměstnavateli, školami a odbornou veřejností. Podpoříme propojení škol, odborné veřejnosti a zaměstnavatelů v kraji při zajišťování vzdělání a odborných praxí s perspektivou nových pracovních míst.
 • Budeme podporovat rekultivaci brownfieldů (nevyužívaných výrobních areálů) místo průmyslových hal na zelené louce.
 • Stejně tak nebudeme podporovat výstavbu nových obchodních center na zelené louce.
 • Podpoříme vznik lokálních kanceláří jako jsou regionální vývojová centra podporující nové oblasti ekonomiky jako je internet věcí, smart cities, rapid prototyping, 3D tisk, atd. Hlavním cílem je udržení inteligence na malých městech a v pohraničí a zabránit tak vylidňování venkova.
 • Budeme aktivně vyhledávat potenciální investory a vyjednávat s nimi. Součástí bude spolupráce s MPO a jeho agenturou Czech Invest, abychom představili výhody Pardubického kraje pro potenciální investory.

Regionální rozvoj jako nástroj k udržení kvalitního života na venkově i ve městě

 • Budeme aktivně jednat s jednotlivými ministerstvy, abychom pomohli hospodářsky slabším částem kraje. Těm budeme pomáhat jak finančně, tak i předáváním a sdílením know-how. Budeme aktivně pomáhat obcím, kterým chybí lidé a znalosti ke zpracování administrativy spojené se získáváním dotací, přípravou projektů a dalších činnostech, kde má kraj přirozeně větší prostředky k dispozici.
 • Zasadíme se o zpomalení vysidlování venkova. Nové formy digitální ekonomiky nevyžadují nutně složité technologické zázemí jako současné montovny a je snadné je kdykoliv přesunout nebo rozšířit. Proto podpoříme jejich rozšíření rovnoměrně v kraji, především do těch regionů, které jsou zasaženy odchodem obyvatel. Budeme zmírňovat vysídlování regionálních sídel, které jsou nyní způsobeny také výraznými příjmovými rozdíly.
 • Budeme podporovat místní spolky a jejich aktivity, které vedou k bohatšímu, pestřejšímu a hodnotnějšímu životu v obcích. Chceme podpořit všechny, kteří ve své obci nějak přispívají, ať už kulturně, pracovně, nebo pomáhají zajišťovat bezpečnost – například dobrovolné hasiče, ochotnická divadla, nebo jiné kulturní spolky
 • Podpoříme Místní akční skupiny a svazky obcí např. financováním MAS z prostředků kraje. Právě MAS často nejlépe znají potřeby svých regionů.
 • Ve spolupráci s místními samosprávami budeme podporovat fungování prodejen na menších obcích i rozvoj moderních forem zajištění obslužnosti. Za smysluplnou hranici podpory považujeme dotaci na 40 % provozních nákladů.

Konec cestovnímu tichu, nastartujeme cestovní ruch

 • Budeme aktivně propagovat náš kraj jako vhodnou destinaci pro výlety a dovolené. Chceme posílit spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi jednotlivými částmi kraje, sousedními regiony včetně polských, s cílem přilákat I zahraniční turisty na dlouhodobější pobyty. Vyvineme aktivity, které zvýší počet hotelových lůžek v kraji. Budeme fungovat jako prostředník při jednání s hotelovými řetězci a městskými samosprávami za účelem rozšířit stávající, nebo postavit nové hotely. Cílem je být schopni ubytovat více hostů v kraji přes noc.
 • Aktivně navážeme spolupráci mezi soukromým sektorem a jednotlivými destinacemi v kraji. Jedná se například o cestovní kanceláře a místní resorty. Takto navázané spolupráce zaštítíme.
 • Podpoříme agroturismus a drobné pivovary. Tedy projekty, spojující cestovní ruch a drobné zemědělství, nebo typicky české řemeslo, kterým je pivovarnictví.
 • Budeme obcím v kraji pomáhat propagovat jejich unikátní akce, projekty a místa vhodná k návštěvě. Pomůžeme tomu koordinací, podporou a nastavením propagace jednotlivých akci, například zjednodušením vyhledávání programů pro danou oblast. Přitom budeme spolupracovat s cestovními kancelářemi a podnikateli působícími v konkrétních regionech.
 • Budeme podporovat výstavbu cyklostezek, stezek pro pěší a lyžařských běžeckých tras. Chceme propojit památky, významná místa, ale i malebné vesnice těmito stezkami. Máme nový zápis v seznamu UNESCO – Kladrubský hřebčín, máme v kraji hory, dá se u nás krásně jezdit na kole a máme i další turistické destinace, které bychom měli chtít ukázat potenciálním návštěvníkům
 • Budeme podporovat rozšíření skibusů a cyklobusů. Zaměříme se na větší města ve dvouhodinové dojezdové vzdálenosti – typicky například Olomouc, Brno, Praha, Hradec Králové.

Krajské volby 2020


Kandidátní listina

Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020

Přečtěte si, jak se zachováme po volbách. Nemusíte volit zajíce v pytli.

Zjistit víc

Financování kampaně

Transparentní financování kampaně je pro nás samozřejmost.

Zjistit víc