Životní prostředí

Čerstvý vzduch v lese i ve městě - Čistý, živý, obnovitelný kraj - Pardubický kraj, krajina vody - Spoluúčast a informovanost při řešení problémů životního prostředí

Čerstvý vzduch v lese i ve městě

 • Stavíme se proti výjimkám pro znečišťovatele ovzduší, byť chápeme, že za samotné zdroje zatím nemáme adekvátní náhradu.
 • Podporujeme veřejnou dopravu nezávislou na fosilních palivech.
 • Podporujeme výstavbu nové železniční sítě včetně vysokorychlostní železnice. Neopomeneme ani modernizaci stávající železniční sítě. 

Čistý, živý, obnovitelný kraj

 • Podporujeme projekty vedoucí k minimalizaci odpadů v našem kraji.
 • Podporujeme zpracovatele druhotných surovin.
 • Vyčistíme řeky, lesy, či příkopy od odpadu.
 • Podporujeme obce i občany při budování mezí a sázení stromořadí a vrátíme do krajiny ovocné stromy.
 • Podporujeme obnovu krajinné mozaiky a tím i návrat hmyzu a drobných obratlovců
 • Podpoříme obnovu brownfieldů a omezení výstavby „na zelené louce“.

Pardubický kraj – krajina vody

 • Důrazně odmítáme projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe – především díky nedostatku vody obecně.
 • Budeme prosazovat obnovu a revitalizací meandrů, rybníků, poldrů, či lužních lesů namísto umělých vodních nádrží podpoříme retenční schopnost krajině přirozenou cestou
 • Zasadíme se o efektivnější využití dešťové vody a ochranu vody pitné.
 • Na základě zkušeností z modelu Zdoňov vytvoříme dostatek nových drobných vodních prvků, které nám do budoucna významně pomohou v boji se suchem 

Spoluúčast a informovanost při řešení problémů životního prostředí

 • Vytvoříme platformu, díky které bude moci každý občan sdělit, co ho v oblasti životního prostředí trápí a budeme hledat řešení těchto problémů
 • Náš expertní tým bude pořádat diskuze s občany a sbírat jejich prostřednictvím nové podněty
 • Budeme iniciovat participační projekty, aby krajské zastupitelstvo táhlo s občany za jeden provaz a řešilo jejich nejpalčivější problémy
 • Budeme prosazovat vznik poradního orgánu složeného z odborníků, který pomůže hledat řešení problémů životního prostředí

Krajské volby 2020


Kandidátní listina

Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020

Přečtěte si, jak se zachováme po volbách. Nemusíte volit zajíce v pytli.

Zjistit víc

Financování kampaně

Transparentní financování kampaně je pro nás samozřejmost.

Zjistit víc