Sociální oblast

Stabilizace sociální politiky - Inovativní směry sociální péče - Sociální politika jako věc všech občanů

Stabilizace sociální politiky

  • Pardubický kraj je v podpoře sociálních témat jedním z nejprogresivnějších v republice. Budeme proto podporovat činnosti, které fungují, a nadále je rozvíjet. Rozvíjíme to, co funguje.
  • Chceme, aby v sociálních službách pracovali profesionálové. Pro jejich udržení v oboru je proto nutné zajistit financování těchto služeb s výhledem alespoň na tři následující roky. Profesionální a odborná pomoc.
  • Sociální problémy neřeší jen “sociálka”. Problémy na sebe často nabalují další problémy. Aby se dostalo pomoci včas, je nutná spolupráce všech aktérů, kteří pomoc nabízejí, ať už z rezortu školství, zdravotnictví, spravedlnosti, sociálních věcí atd. Včasné zjištění problému je prvním krokem k řešení.

Inovativní směry sociální péče

  • Zasadíme se o deinstitucionalizaci péče. Budeme podporovat terénní a pečovatelské služby a pěstounství tak, aby všichni lidé měli možnost žit v domácím prostředí, ať už se jedná o seniory, lidi s hendikepem nebo ohrožené děti. Domov se nedá nahradit.
  • Budeme podporovat koncepčnost při vytváření přístupu k bydlení – podpora obcí v koncepčním řešení tématu dostupného či sociálního bydlení. Bydlení je základ.
  • Budeme podporovat inovativní služby, přístupy a formy spolupráce. Chceme pomáhat chytře a na míru potřebám lidí.

Sociální politika jako věc všech občanů

  • Hledejme pomoc v našem okolí. Pomoc může rychle zajistit soused, škola, praktický lékař nebo úředník na obci. Budeme podporovat systémy pomoci v rámci místních komunit. Pomoc je nečekaně blízko.
  • Provážeme zdravotnické a sociální služby tak, aby tyto na sebe navazovaly, nekonkurovaly si a byly schopny zajistit kvalitní život svým klientům a dlouhodobě se dařilo většinu z nich zbavit závislosti na těchto službách.

Krajské volby 2020


Kandidátní listina

Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020

Přečtěte si, jak se zachováme po volbách. Nemusíte volit zajíce v pytli.

Zjistit víc

Financování kampaně

Transparentní financování kampaně je pro nás samozřejmost.

Zjistit víc