Aktuality "zastupitel"

I matky novorozenců mají svá práva

I matky novorozenců mají svá práva

Může se stát, že lékař v domnění, že jeho péče je v zájmu pacienta nerespektuje zákon. V případě, že se jedná o dětského pacienta jsou tak rodiče přesvědčování, aby souhlasili s něčím, co by ošetřující lékař neměl požadovat. O nedodržování práv pacienta by mohla vyprávět i Ágnes Němečková, která pracuje pro Český helsinský výbor a na práva dětí v nemocnicích se specializuje od roku 2017. S jedním případem se totiž setkala v nemocničním zařízení na území Pardubického kraje. Pomoci mamince dítěte se jí podařilo i díky krajské zastupitelce Andree Linhartové, která pomohla najít cestu k vyřešení nepříjemné situace.

Piráti v Pardubickém kraji rekapitulují

Piráti v Pardubickém kraji rekapitulují

Uplynulý rok představoval pro obyvatele našeho kraje velkou výzvu. Koronavirová omezení měla větší následky než v roce 2020. Někomu zemřeli bližní, jiní mají dlouhodobé zdravotní problémy. Mnoho občanů se dostalo do svízelné finanční situace nejen kvůli nemožnosti pracovat či podnikat v plném rozsahu své činnosti, ale i zvyšujícím se cenám od energií po potraviny. Ztráty pořád nejsou vyčísleny a my si můžeme jedině přát, aby nenarůstaly.

Za co Pardubický kraj vydává peníze a může dlouhodobě fungovat na dluh?

Za co Pardubický kraj vydává peníze a může dlouhodobě fungovat na dluh?

Zajímá vás, kolik peněz má kraj ročně k dispozici a jak s nimi hospodaří? Že je to těžko přístupné a složité se v tom vyznat? V příštím týdnu budeme v zastupitelstvu schvalovat rozpočet kraje na další rok, a proto je na místě přiblížit jednotlivé položky rozpočtu srozumitelnou formou a také je okomentovat.

Covid snad časem odezní, ale efektivita výuky si zaslouží pozornost stále

Covid snad časem odezní, ale efektivita výuky si zaslouží pozornost stále

„Změny z hodiny na hodinu už začínáme celkem zvládat,“ říká Libuše Vévodová, učitelka a krajská zastupitelka za Piráty. Ta se stejně jako její kolegyně a kolegové musí vypořádávat s novou vlnou omezení, které postihují školská zařízení po celé České republice. Oproti loňskému roku je situace o trochu lepší. Učitelé již mají zkušenosti a tedy mohou srovnávat. Všechny problémy se však ani po mnoha měsících vyřešit nepodařilo.

Chrudim - město přívětivého úřadu

Chrudim - město přívětivého úřadu

Přívětivý úřad by si přál snad každý z nás, ale co definuje městské a obecní úřady, aby byly přátelské a otevřené pro své občany a chápaly jejich potřeby? Je to komplexní přístup úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům a díky soutěži Přívětivý úřad, kterou již po šesté organizovalo Ministerstvo vnitra, můžeme obce v jednotlivých krajích porovnat. V letošním ročníku soutěže v Pardubickém kraji vyhrálo město Chrudim a my vám přinášíme rozhovor s našimi místostarosty Pavlem Štěpánkem a Alešem Nunvářem, kteří se na této výhře ze svých pozic podíleli.

Libuše Vévodová -  Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému

Libuše Vévodová - Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému

Pirátská zastupitelka Liba Vévodová z východočeských Svitav je gymnaziální učitelkou matematiky. Při rozhodování, zda se této profesi věnovat, jí pomohlo přesvědčení, že budoucí potenciál leží především v mladé generaci. Ve zvoleném povolání vnímala možnost jak pomoci dospívajícím nalézt cestu k tomu, aby z nich rostli sebevědomí a svobodní občané. Jako aktivní a liberálně smýšlející člověk byla v roce 1989 zakládajícím členem stávkového výboru ve Svitavách a také místního Občanského Fóra. V dalších letech se ve veřejném životě angažovala, i když ne jako aktivní politik. To se změnilo v roce 2010, kdy byla zvolena do svitavského zastupitelstva, ve kterém působí třetí volební období jako opoziční zastupitelka. Od roku 2018 je zastupitelkou za Piráty a nezávislé. Všechny aktivity byla a jsou realizovány za pomoci její rodiny, která pro ni vždy byla, je a bude prioritou.

Dělá Pardubický kraj dostatek pro podporu domácí zdravotní a paliativní péče?

Dělá Pardubický kraj dostatek pro podporu domácí zdravotní a paliativní péče?

Kvalita života, dostupnost zdravotní péče i ve vlastním domácím prostředí a důstojné dožití - to jsou témata, která se prolínají jak zdravotní, tak sociální oblastí. Jako Piráti chceme tato - podle nás - zanedbaná témata zvednout a začít řešit společně. I proto naše krajské zastupitelky Lenka Španihelová (sociální politika) a Andrea Linhartová (zdravotnictví) iniciovaly setkání našich expertních týmů pro sociální politiku a zdravotnictví. Na první schůzce, které se účastnili také Matěj Karas, Karsten Sachs a Filip Mezera, jsme se shodli, že chceme na krajských výborech otevřít body týkající se podpory domácí zdravotní a domácí paliativní péče Pardubickým krajem.

Zlepšení digitalizace úřadu je plusem pro občany i samosprávu

Zlepšení digitalizace úřadu je plusem pro občany i samosprávu

V zastupitelstvu Pardubického kraje vznikl po volbách nových výbor pro digitalizaci, IT a eGovernment. Jeho vedení bylo svěřeno Pirátům. Předsedou se tak stal Andrej Ramašeuski, který má s IT technologiemi více než dvacetiletou zkušenost. Od počátku nového volebního období uplynulo několik měsíců, ale už teď patří nový výbor k těm nejaktivnějším. Přispěla k tomu i vstřícnost k novým technologiím, které v dnešní době pomáhají s komunikací na mnoha úrovních běžného života.

Další štítky