Zlepšení digitalizace úřadu je plusem pro občany i samosprávu

18. března 2021
Zlepšení digitalizace úřadu je plusem pro občany i samosprávu

V zastupitelstvu Pardubického kraje vznikl po volbách nových výbor pro digitalizaci, IT a eGovernment. Jeho vedení bylo svěřeno Pirátům. Předsedou se tak stal Andrej Ramašeuski, který má s IT technologiemi více než dvacetiletou zkušenost. Od počátku nového volebního období uplynulo několik měsíců, ale už teď patří nový výbor k těm nejaktivnějším. Přispěla k tomu i vstřícnost k novým technologiím, které v dnešní době pomáhají s komunikací na mnoha úrovních běžného života.

Jednou z prvních věcí, kterou výbor jednomyslně odsouhlasil, byla změna jednacího řádu zastupitelstva. Ta umožní v rámci pevně daných mantinelů úplné i částečné distanční jednání výborů a komisí krajského zastupitelstva.

„Je to reakce nejen na aktuální situaci, ale celkově má tato změna větší agilitu výborů. Mám radost, že do výboru kolegové z ostatních politických stran nominovali kvalitní zástupce, často lidi z praxe, kteří s sebou nesou znalost problematiky i zajímavých návrhů řešení konkrétních problémů,“ chválí si spolupráci Andrej Ramašeuski.

Změnami v jednacím řádu se v této souvislosti zabývá i krajská rada a výsledný dokument nakonec posoudí zastupitelstvo.

„S ohledem na to, že shoda panuje v tomto bodě napříč politickými stranami, tak se dá očekávat, že bude zastupitelům předložen kvalitní návrh, který umožní pravidelná jednání bez ohledu na okolní podmínky,“ dodal předseda výboru pro digitalizaci, IT a eGovernment.

K časté komunikaci mezi členy výboru byla zvolena telekonferenční platforma fungující na principu svobodného softwaru. Ta umožňuje efektivní spolupráci, včetně distribuce dokumentů.

„Rádi bychom obdobným způsobem nastavili komunikační kanály v rámci zastupitelstva, výborů nebo komisí. Nahradit zastaralé aplikace by mohl software, který bude splňovat normy krajského úřadu na řízení přístupových oprávnění, bezpečnost i uživatelskou přívětivost. Navíc využití svobodného softwaru šetří peníze na jiné projekty a zároveň zvyšuje bezpečnost a nezávislost IT řešení úřadu,“ vysvětlil Andrej Ramašeuski.

Další výzvou je pro výbor zpracování ICT strategie pro období 2021-2024. Členové výboru se shodují, že by nový dokument měl být oproti předchozí verzi (https://www.pardubickykraj.cz/koncepce) více ambiciózní a konkrétní.

Velkým úkolem je pro všechny zainteresované projekt digitálních technických map, který mají řešit jednotlivé krajské úřady (více ZDE.) Tento nástroj usnadní nejen plánování územního rozvoje, ale i komunikaci mezi občanem a úřady nebo úřadů mezi sebou.

„Přestože tuto agendu budou řešit primárně krajští úředníci, tak výbor bude přípravy sledovat a případně i přidávat poznatky a postřehy z jiných krajů, kde se tato problematika též řeší. Projekt má ambici přinést občanům kvalitní informace o území. Je však nutné velmi dobře zvážit jaká data a v jakém režimu získávat a následně poskytovat dál,“ sdělil Andrej Ramašeuski.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.