14. zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje

14. zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje

V úterý 18. dubna se uskutečnilo 14. zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje. Přinášíme vám nejzajímavější témata z jednacího dne.

1) Rekonstrukce Jednacího sálu Rady

Pirátský krajský zastupitel Daniel Lebduška položil dotaz na rekonstrukci Jednacího sálu Rady, která bude stát přes 14 milionů korun. Chtěli jsme zjistit, co všechno se v sálu za tak vysokou částku zrekonstruuje. Bylo nám řečeno, že sál byl naposledy rekonstruován v roce 2002, po 21 letech sál technicky nevyhovuje moderním standardům a užívání Rady města. Kraj chce, aby byl sál uživatelsky přívětivý, kvalitně osvětlený a vybavený moderní IT technikou. Po rekonstrukci by měl být sál nadčasový a úpravy by měly vyhovovat nejméně na dalších deset let.

I přes obsáhlé vysvětlení se bohužel nelze zbavit dojmu, že celková částka přes 14 milionů za tuto rekonstrukci je opravdu značný ranec peněz. Za takovou částku například postavíte opravdu velmi luxusní rodinný dům nebo skoro tři normální,“ doplňuje Lebduška.

V rekonstrukci je kladen velký důraz na audiotechniku, sál bude mít šest obrazovek a lepší propojení s počítači. Vzduchotechnika bude kompletně vyměněna a interiér modernizován, včetně variabilních stolů s připojením na PC. V rámci rekonstrukce se také zlepší komunikace s předsálím pomocí obrazovek. Jedná se o celkovou rekonstrukci, která by měla poskytnout moderní a funkční prostředí pro práci a schůze.

2) Spolupráce se Zakarpatskou oblastí na Ukrajině

Již od roku 2013 spolupracuje Pardubický kraj s Prešovským samosprávným krajem. Tuto spolupráci chce kraj rozšířit na Zakarpatskou oblast a vytvořit bilaterální dohodu o vzájemné spolupráci a pomoci. Tuto spolupráci plně podporujeme!

3) Podpora přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji pro rok 2023

Kraj se věnuje podpoře cyklistické dopravy a v této souvislosti poskytl dotace na cyklostezky a cyklotrasy. Zatímco kraj plánuje poskytnout 2 miliony korun, města požádala o financování ve výši 4 milionů korun. Vzhledem k významu těchto staveb pro cyklisty a pro zlepšení celkové dopravní situace se kraj rozhodl přidat dalších 1,5 milionu korun a usilovat o co největší pomoc při realizaci těchto projektů.

Z celorepublikového budgetu 6 miliard získá kraj na stavbu a rekonstrukci silnic 374 milionů korun. Pro dálniční přivaděče získáme 270 milionů korun. Kromě toho kraj poskytne 400 tisíc korun na prevenci bezpečnosti BESIP.

4) Pardubické letiště

Během zasedání zastupitelstva jsme, jako Piráti, projevili zájem o aktuální ekonomickou situaci letiště East Bohemian Airport (EBA) v Pardubicích. Předseda našeho zastupitelského klubu Daniel Lebduška položil otázku ohledně strategického plánu, který popisuje ekonomickou obnovu letiště. „Ptal jsem se hlavně na to, zda vůbec někdy letiště dojde finančně do černých čísel, tj. nebude ve ztrátě. Na to jsem dostal odpověď, že před deseti lety ve ztrátě nebylo. Nevím, co si o té odpovědi mám myslet. Nicméně mi z toho vychází, že i do budoucna můžeme počítat s tím, že na další finanční ztráty letiště Pardubice bude opět doplácet nejméně z 34 % Pardubický kraj,“ konstatuje Lebduška.

Je pro nás klíčové udržet letiště v našem kraji, ale zároveň nechceme, aby bylo financováno na dluh. Z toho důvodu podporujeme snahu vedení EBA dostat se z deficitu. Jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zapojení soukromého investora, který by platil nájem za část pozemků a přinesl tak provozní zisky. Plánovaná investice do letiště by také měla přinést 150 nových pracovních míst, což je pozitivní zpráva.

Vedení letiště se snaží najít nové destinace a rozvíjet nákladovou dopravu, což by mohlo pomoci snížit deficit. Pro tento rok je plánováno dvojnásobné množství destinací a odbavení 335 letů. Nicméně stojí za to zdůraznit, že nízkonákladové lety přinášejí letišti nižší příjmy.

5) Česká pošta v Pardubickém kraji

V rámci bodu různé jsme se věnovali diskuzi ohledně situace zavírání poboček České pošty v našem kraji. Krajský úřad svolal jednání se zástupci České pošty a zástupci dotčených měst. V Pardubicích byly nakonec schváleny změny, které přinášejí relativně uspokojivé výsledky – zrušení málo využívané pobočky a naopak zachování dvou poboček obsluhujících velké městské čtvrti. V ostatních městech však nedošlo k výrazným dohodám.

Krajské návrhy nebyly podpořeny a zásah bude velký zejména v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Krajská rada plánuje pozvat zástupce České pošty a zástupce měst na další jednání, na kterém se pokusíme získat nové informace.

6) Stavba CUP

Po jednání krajského zastupitelstva jsme navštívili stavbu CUP - Centrálního urgentního příjmu v Pardubicích. Kdo navštívil nemocnici, nemohl si této stavby nevšimnout. Po

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Ocenění Pardubického kraje za rok 2022

Ocenění Pardubického kraje za rok 2022

I letos proběhl v Pardubicích slavnostní večer, při kterém byly oceněny osobností Pardubického kraje pro rok 2022. Tento ročník byl ale trochu jiný. Bylo to totiž poprvé, kdy šlo poslat nominaci online přímo na webové stránky Pardubického kraje. Možná i proto se sešlo takové množství nominací, že nebylo vůbec jednoduché vybrat těch několik, které si ve slavnostní večer předávání ocenění odnesou.

Andrej Ramašeuski: Novinky z krajské informatiky — 11.5.2023

Andrej Ramašeuski: Novinky z krajské informatiky — 11.5.2023

Na jednání Výboru pro informatiku Pardubického kraje se projednávaly novinky v oblasti IT a spolupráce se startupy. Vedoucí oddělení informatiky přednesl zprávu o naplňování ICT strategie, včetně posílení spolupráce s firmou Microsoft a odložení modernizace školského portálu. Diskutovalo se také o rozvoji Regionální datové sítě a podpoře digitálních služeb. Personální problém při hledání IT odborníků přetrvává. Výbor se zabýval i chaotickým postupem distribuce podkladů pro zasedání jiných výborů zastupitelstva. Doporučuje se využití aplikace Nextcloud pro bezpečnou distribuci a spolupráci.

Mezinárodní den kosmonautiky: Jak se vesmírné aktivity promítají do našich životů?

Mezinárodní den kosmonautiky: Jak se vesmírné aktivity promítají do našich životů?

Dnes slavíme výročí prvního úspěšného letu člověka do blízkého vesmíru. Proč jsou pro lidstvo vesmírné aktivity tak důležité? Dokážeme si představit život bez nich? Bez GPS dnes spousta řidičů určitě zabloudí už po desítky kilometrů od vlastního domova, traktor místo pole zaorá dálnici, bez satelitní komunikace budou spousta oblastí planety odříznuty od zbytku civilizace, a televize by také byla trochu jinde.