Od stavebního zákona čekáme zejména digitalizaci úkonů

2. května 2021
Od stavebního zákona čekáme zejména digitalizaci úkonů

Stavební zákon je téma, které zajímá nejen odbornou, ale i laickou veřejnost. Řeší totiž ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, ve kterém jde o utváření našich měst, jak budou vypadat, kde budou jaké funkce a jak na sebe budou navazovat. Dále zákon řeší POVOLOVÁNÍ. Jde o umísťování konkrétních staveb v konkrétní lokalitě.

Zcela zásadním problémem v tuto chvíli je, že povolování staveb je stále složitější. Například u stavby rodinného domu trvá víc než půl roku. Když to jde dobře. Panuje široká shoda, že je třeba tento proces zrychlit a zjednodušit.

K danému zákonu se sešla i Komise Rady Pardubického kraje pro veřejnou správu a legislativu. Předmětem jednání byly zejména dostupné komplexní pozměňovací návrhy, které mají být předloženy Poslanecké sněmovně do druhého čtení. Pirátskou stranu v této komisi zastupuje Jitka Bidlová, která má jako architektka více než patnáctiletou praxí s povolováním staveb.

„Prioritou ke zlepšení stavebního zákona je digitalizace úkonů stavebního řízení. Ve své praxi jsem dokonale ubitá neustálým vyplňováním stejných formulářů různým státním organizacím, které nesmírně a zbytečně zatěžuje proces povolování staveb. K dalšímu zdržování dochází při vyřizování závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek správců sítí. Je jich velké množství a každý řekne, že ze zákona na to má 30 dní … V praxi to znamená, že mám nachystanou projektovou dokumentaci, ale čekám několik měsíců, než ji mohu předložit na stavební úřad,“

říká Jitka Bidlová.

Velké obavy v novém zákoně budí centralizace veřejné správy. Odborná veřejnost i politická reprezentace kritizuje vytvoření nového úřadu v Praze, což by kromě vzdálení úředníků od občanů s sebou neslo významné finanční výdaje v řádu desítek miliard korun.

„S centralizací za předložených podmínek nelze souhlasit, protože úřady mají být místem, kam se lidé nebojí chodit a mají ho mít v přiměřené vzdálenosti. Zároveň s tím je samozřejmě potřeba řešit kompetence úředníků a jejich systémovou podjatost, která není dle mých zkušeností zanedbatelná. Nicméně je potřeba tyto skutečnosti překonávat, a ne vytvořit daleko větší problémy destrukcí celého systému veřejné správy.“

doplňuje Jitka Bidlová.

jitkasablona

Česká komora architektů v minulosti opakovaně označila úpravu územního plánování za nejslabší článek rekodifikace. Vládní návrh v současné podobě konzervuje dosavadní legislativní stav se všemi jeho problémy a nereflektuje skutečnost, že bez reformy systému územního plánování nelze očekávat zásadní zrychlení povolovacích procesů, aniž by byla současně ohrožena urbanistická a architektonická kvalita.

„Podporuji přenesení kompetencí v územním plánování čistě na obce. Samozřejmě kromě dopadů z vyšších územních celků. Obce mají mít možnost maximálně ovlivňovat svoji podobu skrze občany a svá zastupitelstva. To, že ovlivňování může být zneužíváno růz nými osobami a zájmovými skupinami je věc jiná a souvisí s celkovým zájmem občanů o městské plánování a dění ve svém okolí. Mám za to, že v gesci obcí se povědomí občanů o územním plánování výrazně zvýší a budou chtít na rozvoji svých měst více participovat,“

vysvětluje dlouholetá architekta, zastupitelka města Polička a kandidátka do Poslanecké sněmovny Jitka Bidlová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.