Covid snad časem odezní, ale efektivita výuky si zaslouží pozornost stále

30. listopadu 2021
Covid snad časem odezní, ale efektivita výuky si zaslouží pozornost stále

„Změny z hodiny na hodinu už začínáme celkem zvládat,“ říká Libuše Vévodová, učitelka a krajská zastupitelka za Piráty. Ta se stejně jako její kolegyně a kolegové musí vypořádávat s novou vlnou omezení, které postihují školská zařízení po celé České republice. Oproti loňskému roku je situace o trochu lepší. Učitelé již mají zkušenosti a tedy mohou srovnávat. Všechny problémy se však ani po mnoha měsících vyřešit nepodařilo.

„Plošné testování, které se uskutečnilo s příchodem nového školního roku mělo rozhodně pokračovat nehledě na malý záchyt nakažených. Počet testů se odvíjí od počtu neočkovaných žáků. Logiku v tom nehledejme, není tam. Další problém je i v pečlivosti a dodržení času. Žák i učitel musí být znalý přesného postupu, aby test byl správně vyhodnocen,“

říká k aktuální situaci na školách Libuše Vévodová.

Výhodou je, že žáci nemají s testováním výraznější problémy. Výuka má však svoje trhliny, neboť je daný den narušená. Celá logistika testování je navíc v režii dané školy. Ještě větší komplikace nastane, pokud se objeví pozitivní test, který spustí úřední kolotoč.

„Nahlášení na hygienu, kontrola přítomnosti žáků – trasování. Jen neočkovaní označeni hygienou mají nařízenou několikadenní karanténu, očkovaní zůstávají na běžné výuce, vracejí se postupně žáci z karantény, opět záchyt, opět karanténa,“

popisuje složité postupy středoškolská učitelka.

Dalším problémem, který v současné době brání kvalitnímu vzdělávacímu procesu je kombinovaná výuka, kdy učitel probírá látku s žáky ve třídě a zároveň ji vysílá jejich nepřítomným spolužákům po internetu.

„Tento způsob je neefektivní. Možnost streamování naráží na GDPR a na nedostačující pokrytí pro objemný přenos dat. Naopak si myslím, že na online výuku pro všechny jsme dobře připraveni. Aby byla efektivní, musí být nadstandardně zodpovědný přístup učitele i žáka a odpovídající technické vybavení. Chceme-li po žákovi spolupráci, musí mít k tomu podmínky. Není-li ve finančních možnostech rodiny takové podmínky zajistit, pak zde má být zřizovatel. Pokud ani ten nemá možnost pomoci, tak má například s pomocí asociace ředitelů základních a středních škol, vyvíjet tlak na MŠMT. Půjčovny potřebné techniky by mohly být i různé vzdělávací agentury podporované z krajských nebo obecních rozpočtů. Pomoci mohou i nadace, které tuto činnost vykonávají, “

sděluje Libuše Vévodová.

libaskol

Učitelce a krajské zastupitelce vadí na celé situaci i další věc. Tou je časová prodleva, která vzniká v oblasti informovanosti mezi školou, hygienou a rodiči.

„Jsem přesvědčena, že všichni dělají na maximum, ale jsou stále vidět důsledky nepřipravenosti na tuto situaci. Po téměř dvou letech nelehkého soužití s covidem bych předpokládala, že informační tok bude lépe nastaven,“

vytýká nedostatky nadřízeným orgánům Libuše Vévodová.

Jak může v řešení celé situace pomoci krajská samospráva?

„Věřím, že až bude stabilizováno krajské zdravotnictví, což je nejdůležitější úkol v dnešní době, přijde na řadu i školství. Ráda bych nutnost systémového řešení této oblasti znovu otevřela na prosincovém zasedání výboru zastupitelstva pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Jako Piráti víme, co a jak zlepšovat,“

dodává krajská zastupitelka.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.