Piráti v Pardubickém kraji řeší nominace do výborů krajského zastupitelstva

19. října 2020
Piráti v Pardubickém kraji řeší nominace do výborů krajského zastupitelstva

Piráti minulý týden odeslali nominace do mandatorních výborů zastupitelstva Pardubického kraje. Jedná se o výbory finanční, kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zároveň na krajském fóru probíhá otevřené podávání návrhů do dalších 8 výborů zastupitelstva.

Do mandatorních výborů byli za Piráty nominováni následující lidé:

Finanční výbor

Bc. Daniel Lebduška se jako lídr kandidátky a kandidát na hejtmana zabýval rozpočty kraje již v předvolebním období. Zkušenosti má také ze samosprávy, protože v Chrudimi již ve finančním výboru působí. V zaměstnání rozpočty a efektivitu využití peněz řeší jako ředitel soukromé firmy.

Ing. Dominik Bečka pracuje jako risk manažer ve finančním sektoru. Vystudoval bankovnictví a veřejné rozpočty na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kontrolní výbor

Ing. Filip Mezera, PhD. byl navržen jako místopředseda kontrolního výboru. Dva roky vede kontrolní výbor zastupitelstva v Sezemicích. Je datovým analytikem ve finančním sektoru. Vystudoval obor Systémové inženýrství a informatiku na Univerzitě Pardubice.

Bc. Stanislav Dufek pracuje na pozici vedoucího oddělení geoinformatiky. Vystudoval mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Mgr. Libuše Vévodová učí matematiku na střední škole. Vystudovala Pedagogickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Je dlouhodobě politicky aktivní ve Svitavách, kde je zastupitelkou.

Mgr. Jaroslav Lainz DiS. se věnuje dětem s poruchami chování a pracuje jako speciální pedagog - etoped ve středisku výchovné péče. Vystudoval sociální práci na VOŠ v České Třebové, vychovatelství na Univerzitě Hradec Králové a speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně.

Zároveň Piráti otevřeli na fóru rozpravu o nominacích do dalších 8 výborů zastupitelstva tak, aby se mohli přihlásit nejen členové Pirátské strany, ale i příznivci či sympatizanti. Cílem je vybrat ty nejlepší zástupce do výborů, co se týče znalostí, zkušeností a možnosti se danému tématu do hloubky věnovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.