Jaroslav Lainz

Speciální pedagog, odborný pracovní ve školství, člen krajského výboru pro vzdělávání

Žiju se svou rodinou v České Třebové a chtěl bych přispět svým dílem k tomu, aby byla městem, kde se dobře žije.

Chtěl bych se věnovat jednak tradičním pirátským tématům, která je možné prosazovat na lokální úrovni. Je to především efektivní hospodaření a kontrola nakládání s veřejnými penězi. S tím souvisí i efektivní řízení provozu města a snižování provozních výdajů zaváděním moderních technologií. Podle mě to má mnohem větší smysl a užitek pro občany města než monstrprojekty a nereálné předvolební sliby, které nyní zaplňují šuplíky na radnici. Vždyť kdo si dnes vzpomene na biotopové koupaliště v Křivolíku, že?

Městu bych mohl pomoci i v oblasti, která souvisí s mojí profesí. Pracuji jako speciální pedagog a poradenský pracovník s dětmi s poruchami chování a jejich rodinami. Protože se této práci věnuji v několika městech, mám možnost srovnání a inspirace v tom, jak se otázce prevence rizikového chování může město věnovat a systematicky s ní pracovat.

Pravdou je, že srovnání s jinými městy nevychází pro Českou Třebovou příliš pozitivně. Ve městě máme největší sociálně vyloučenou lokalitu v kraji, ale protože je „výhodně“ umístěna mimo město, začínáme se o ni zajímat zpravidla až ve chvíli, kdy se negativní jevy začínají přelévat do města samotného. Tento přístup je ale chybný.

Systematická práce s rodinami ve vyloučených lokalitách totiž není zbytečným „litím peněz do socek“, jak je to často prezentováno. Jde o investici do budoucnosti, která se vyplatí nám všem. Vyplatí se nám ve snížení výskytu rizikového chování mezi dětmi a mládeží, zejména zneužívání alkoholu a drog, a drobné kriminality.

Vyplatí se nám v tom, že se nebudeme muset některým částem města vyhýbat, abychom se cítili bezpečně. Že budeme moci své děti beze strachu pustit ven, aniž bychom se obávali, na koho tam narazí.

Které hlavní věci v této oblasti je třeba udělat?

  • podporovat vznik sociálně aktivizační služby pro (SAS) rodiny s dětmi. Přístupnost této služby je prvním krokem k tomu, aby se pohnuly ledy. Potřebná je dobrá dostupnost také dalších poradenských a sociálních služeb.
  • podporovat systematickou spolupráci všech zúčastněných organizací (školy, městské organizace, praktičtí lékaři, DDM, neziskovky, Policie ČR, Městská Policie) a koneckonců i aktivních občanů na zlepšení situace. Obvyklý argument, že „to nejde“, při srovnání s okolními městy neobstojí. Když se chce, tak to jde.
  • s tím souvisí i boj s resortismem. Je nezbytné, aby se všichni aktéři svým dílem spojili a svým dílem přispěli k řešení problému. Pokud budou všechny organizace trvat na působení pouze v rámci své „škatulky“, problém se nepohne. Nejde o to někomu něco přikazovat, ale přispět k tomu, aby všechny zapojené organizace a jejich pracovníci pochopili, že spoluprací s ostatními aktéry dosáhnou lepších výsledků i ve svém oboru.

Přijďte ke komunálním volbám podpořit změnu, kterou společně jako Piráti nabízíme.

lainz

Pirátská strana

Lidé

Andrej Ramašeuski
Andrej Ramašeuski Hlavní správce systémů
Filip Mezera
Filip Mezera zastupitel Pardubického kraje
Poznejte celý náš tým