Pirátský rok 2020 v Pardubickém kraji - část 2.

26. ledna 2021
Pirátský rok 2020 v Pardubickém kraji - část 2.

Přinášíme vám druhou část shrnutí činností našich zastupitelů a zastupitelek z východní části Pardubického kraje, kteří v roce 2020 nelenili, pomáhali a přispívali ve společnosti,na mnoha radnicích a nově na krajském zastupitelstvu.

Česká Třebová

Rok 2020 byl pro většinu občanů ve znamení probíhající koronavirové nákazy. Nejinak tomu bylo i v České Třebové. Činnost města byla převážně utlumena a zaměřila se především na řešení problémů s probíhající pandemií a přijímanými opatřeními. Práce komisí a dalších orgánů probíhala většinou online.

Pirátští zastupitelé Jiří Ducháček a Zbyněk Ruda se přesto v záležitostech města angažují. Prosazují například, aby nedošlo k výstavbě provizorních a předražených šaten zimního stadionu z kontejnerů, ale aby byla s využitím dotací postavena plnohodnotná stavba.

ctzas

Snažili se také vyjednat a prosadit úpravu směrnice pro zadávání veřejných zakázek směrem k větší transparentnosti. Rada města tento návrh zamítla, a tak budou Piráti návrh na úpravu směrnice předkládat v tomto roce samostatně. Piráti také podpořili snížení odměn zastupitelům v době, kdy nebyl jasný výhled rozpočtových příjmů pro rok 2021.

Jako Piráti i nadále dohlížíme na to, aby i s nižším rozpočtem město rozumně hospodařilo.

Rudoltice

Rok 2020 byl pro nás všechny velkou zkouškou jak v osobním životě, tak ve veřejném. A v tom následujícím nemůžeme díky naší vládě očekávat nic závazně nového. Naši rudoltičtí Piráti pokračovali v roce 2020 ve své práci a s klidnou hlavou - ostatně jako po celou dobu - poukazovali na nesprávná rozhodnutí vedení obce,včetně netransparentního rozhodování u veřejných zakázek.

rud

Přes vlídná slova či doporučení, s možností vést dialog, se Piráti s opozicí opřeli do špatně sestaveného rozpočtu na rok 2021 a nesystémově zpracované výdajové části, která neodpovídá realitě jejího čerpání. Poukázali na skutečnost, že v letech minulých to bylo obdobné a díky netransparentním rozhodováním u veřejných zakázek se někteří radní (včetně starosty) dostali mnohokrát do střetu zájmu, kdy svou podnikatelskou činností přímo ovlivnili veřejné zakázky obce. Celou kauzu nyní přezkoumává Krajský úřad Pardubického kraje.

Polička

Rok 2020 byl v globálním měřítku rokem velmi turbulentním, a tak doufejme, že rok 2021 přinese uklidnění. Pojďme se společně podívat, co se událo a co můžeme očekávat na naší lokální úrovni v Poličce.

Ze všeho nejdříve je nutné, aby lidé v Poličce vůbec věděli, co se v jejich okolí děje a co jejich životy ovlivňuje. Proto se dlouhodobě snažíme prosazovat změny směrem k větší otevřenosti a odpovědnosti radnice. Online přenosy ze zastupitelstev, se kterými jsme začali již krátce po volbách, jsou nyní zajišťovány přímo městem. Loni jsme podali návrh, aby byly zveřejňovány i důvodové zprávy k jednotlivým probíraným bodům, aby občané měli možnost se blíže seznámit, o čem je na zastupitelstvu řeč. To bohužel neprošlo v takové podobě, jak si představujeme, tudíž na tom pracujeme dál. Nicméně již od minulého zastupitelstva je možné dohledat důvodové zprávy v předstihu na našich internetových stránkách www.piratipolicka.cz.

V průběhu roku 2020 se připravovala změna územního plánu, tedy dokumentu, který stanovuje funkční využití území ve městě a v jeho okolí. Nová finální podoba bude předmětem únorového jednání zastupitelstva. Díky práci určeného zastupitele pro územní plánování Jitky Bidlové máme o změnách dobrý přehled. A k některým z nich máme výhrady. Nelíbí se nám navrhované změny lesíku nad Přehradou, který by se měl změnit v zahradu, anebo oblast tzv. Kozáčkova trojúhelníku. V této kauze jsme dokonce navrhovali, bohužel neúspěšně, využít naskytnutou možnost a odstoupit od smlouvy, kterou považujeme za nevýhodnou.

Několik dílčích změn v územním plánu je však netrpělivě očekáváno. Jednou z nich je i řešení prostoru pro novou prodejnu Lidlu, jejíž výstavbu sice podporujeme, ale po vzoru jiných měst jsme ji chtěli prosadit šetrnou k městské zástavbě Poličky. Snažili jsme se o kvalitní zasazení velké prodejny do veřejného prostoru, tlačili jsme množství zeleně, práci s dešťovými vodami, estetickou kvalitu objektu. Leč, bohužel, nebyl zájem.

Doufejme tak, že se zdaří jiná vítaná změna, a to nové využití areálu dětského domova v ulici A.Lidmilové. Parcela prošla na náš popud otevřenou architektonickou soutěží a současná budova s pozemkem bude přestavěna na moderní bytové domy. Bytová situace ve městě je dlouhodobě špatná, silně se projevuje nedostatečná výstavba či rekonstrukce domů v uplynulých desetiletích, proto jakákoliv aktivita v této oblasti je vždy vítána. I proto je obrovská škoda, že město nakonec odmítlo vysokou státní dotaci na vybudování dostupných bytů s regulovaným nájmem v objektu bývalé školy na Lezníku. To nás mrzí o to více, že jsme nechali při přípravě velké množství práce a projekt byl po diskutabilní anketce nakonec odmítnut.

pol

Ale pojďme k veselejším věcem. Velké téma, kterému se dlouhodobě věnujeme, je ochrana přírody. Už nás nebaví jenom nečinně pozorovat, jak nešetrně se chováme k okolní krajině, jak je ornice z polí neustále splavována do rybníků, jak voda po každém dešti rychle odtéká napřímenými potoky pryč místo toho, aby se vsákla a doplnila spodní vody. Před rokem se nám podařilo prosadit zahájení tzv. pozemkových úprav, které si kladou za cíl tento nelichotivý stav alespoň částečně napravit. Sice je to běh na dlouhou trať, ale je lepší být za několik let byť i jen o malý kousek dál než pořád jen na začátku. V současnosti se zpracovává projekt pro katastrální území Modřece. Budeme tlačit na to, aby se zbylé katastry (Polička, Střítež, Lezník) začaly zpracovávat co nejdříve. Aby výstupy z pozemkových úprav byly kvalitní a vložené peníze opravdu efektivně využity pro záchranu krajiny. Zapojujeme do příprav i diplomanty z vysokých škol a snažíme se prosadit zpracování komplexní studie krajiny.

Jen vše dobré přejí a na další spolupráci se těší zastupitelé Štěpán Vlček a Jitka Bidlová se svým týmem

Svitavy

Práce zastupitelů a aktivních členů ve Svitavách byla poznamenaná rezignací našeho zastupitele M. Sedláka. Náhradnice R. Oblouková nominaci odmítla a zastupitelem byl jmenován další náhradník v pořadí Ondřej Hapala.

Za největší úspěch považujeme:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ Z JEDNÁNÍ ZM

V září Vojtěch Fadrný na zastupitelstvu prezentoval aplikaci Revizor, která přehledným způsobem přináší důležité informace o průběhu jednání. Díky němu jsme zveřejňovali videozáznamy, které bylo možné procházet v návaznosti na jednotlivé body programu. Radnice nyní začala do videí ze zastupitelstva tento prvek přidávat.

MATERIÁLY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE ZVEŘEJŇUJÍ NA STRÁNKÁCH MĚSTA

Dlouhodobě jsme zveřejňovali materiály pro jednání zastupitelstva na našem webu. Sami jsme je anonymizovali, včetně důvodových zpráv, aby občané měli přehled o jednotlivých bodech. Prosincové jednání již bylo podrobně zveřejněno na stránkách města, ačkoliv v září nebyl náš návrh schválen.

Slovy Vojty Fadrného: "Poctivá opoziční práce má smysl, a posouváme tak otevřenost úřadu dopředu."

Jarní a letní měsíce byly poznamenány covidem a předvolební kampaní ke krajským volbám. Do pomoci v covidovém období jsme se zapojili hlavně šitím roušek. V rámci covidové pomoci jsme přispěli jednomu žadateli. M. Sklenář přispěl do sbírky počítačů.

Do volební kampaně se zapojili všichni členové MS, každý podle svých možností. A za obrovský úspěch považujeme, že MS Svitavsko má svou krajskou zastupitelku Libuši Vévodovou.

svi

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.