Jitka Bidlová (*1.7.1978) se narodila v Brně, kde vystudovala EKO Gymnázium a následně fakultu architektury v Brně, kde se specializovala na stavby s nízkou spotřebou energie a šetrné k životnímu prostředí. Doktorát - Fotovoltaické články v architektuře - zpracoval téma, jak začleňovat moderní technologie do měst, obcí i venkova. Rok pracovala na odboru památkové péče Magistrátu města Brna a po té se již živí jako samostatně činný architekt ve vlastním ateliéru.
Od sedmi let je členem jachetního oddílu Lodní sporty Brno a v současnosti je aktivní závodnicí na dvouposádkové plachetnici Fireball. V klubu vedla tréninky a soustředění pro mladé jachtaře, stála při zavedení letních příměstských táborů, podílela se na pořádání různých sportovních akcí, prezentaci klubu na veletrzích apod.
Její hlavní zájmy směřují do oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Ve volném čase se věnuje občanskému aktivismu, také výletům do přírody, na hory, život si nedokáže představit bez hudby.
Před 13 lety se s mužem přestěhovala do Poličky. Je vdaná a má dvě děti.
V roce 2018 úspěšně kandidovala za Piráty v komunálních volbách ve městě Polička.