Mezinárodní den kosmonautiky: Jak se vesmírné aktivity promítají do našich životů?

Mezinárodní den kosmonautiky: Jak se vesmírné aktivity promítají do našich životů?

Dnes slavíme výročí prvního úspěšného letu člověka do blízkého vesmíru. Proč jsou pro lidstvo vesmírné aktivity tak důležité? Dokážeme si představit život bez nich? Bez GPS dnes spousta řidičů určitě zabloudí už po desítky kilometrů od vlastního domova, traktor místo pole zaorá dálnici, bez satelitní komunikace budou spousta oblastí planety odříznuty od zbytku civilizace, a televize by také byla trochu jinde.

Díky výzkumu a vývoji kosmických technologií jsme přišli k mnoha inovacím, které mají využití i na Zemi. Je těžké si představit moderní společnost bez použití satelitních komunikačních a navigačních systémů, bez satelitních map, bez předpovědí počasí, bez environmentálního monitoringu z vesmíru. Pozorováním Země z vesmíru získáváme informace důležité pro rozhodování v oblasti životního prostředí, politiky, zemědělství a dalších oblastech. Ve vesmíru probíhají také rozsáhlé biologické studie, výzkum nových technologií v oblasti mikroelektroniky, senzorů, materiálů.

To jsou přínosy našich aktivit v blízkém vesmíru, není to žádná sci-fi, to je náš každodenní život. A je to jen začátek. K bezpečnému přežití lidstva potřebuje další technologie, jako systémy monitoringu vesmírných těles s kolizní drahou, nástroje planetární obrany, schopné odvrátit kolizi. Všechno to jsou obrovské příležitosti pro vědu a podnikání, a je důležité, aby Česká republika se toho aktivně účastnila. Právě proto mají Piráti, jako jedna z mála politických stran, kosmický výzkum ve svém programu - https://www.piratiastarostove.cz/program/vyznamna-role-v-kosmickem-programu/

No, a když opustíme hranice blízkého vesmíru - budoucnost lidstva není možná bez kolonizace dalších objektů sluneční soustavy a expanse daleko za její hranicí. V tom nemohu nesouhlasit s Stephenem Hawkingem. Čeká nás nekonečno, spousta nových poznatků a možná i přátel.

Pirátské vize:

Dokážeme efektivně využít příležitostí spojených s tím, že Praha je centrem evropského kosmického programu. Český kosmický sektor získá rostoucí podíl na evropském kosmickém výzkumu i průmyslu. Firmy budou těžit z přístupu ke špičkovým technologiím a výsledkům kosmického výzkumu.

Jak to chceme udělat?

 • Vytvoříme Národní kosmickou agenturu pro lepší koordinaci a koncentraci českých kosmických aktivit, spolupráci napříč vědeckými a vzdělávacími institucemi a průmyslem, všemi úrovněmi veřejné správy, soukromým a veřejným sektorem.
 • Prosadíme ukotvení kosmických aktivit v zákoně tak, aby mezi členy Koordinační rady pro kosmické aktivity, zejména resorty dopravy, školství a obrany, byly jasně určeny mantinely odpovědnosti za jednotlivé projekty a jejich koordinaci.
 • Zrevidujeme existující podporu kosmických aktivit, zajistíme předvídatelnost jejich financování, personální zajištění a dostatečné navýšení rozpočtu na inovace.
 • Zajistíme institucionální zabezpečení pro zapojení ČR do programu kosmické bezpečnosti EU (EU SST).[10]
  Počet satelitů na oběžné dráze překračuje kapacity bezpečného kosmického provozu. S narůstajícím geopolitickým soupeřením se situace na oběžné dráze zhoršuje a je nutné ji řešit.
 • Zajistíme maximální podporu spolupráce mezi Agenturou pro kosmický program EU (EUSPA), vznikající v Praze, a ESA a maximální využití geografické návratnosti našich příspěvků do ESA – ta garantuje návratnost českých příspěvků ve formě zakázek pro české firmy, a to dokonce i v oblastech, kde je český průmysl méně konkurenceschopný v porovnání se zbytkem Evropy.
 • Využijeme satelitní a kosmické technologie a služby pro potřeby všech resortů.
 • Podpoříme průlomové technologie[4] a rozvoj kosmických aplikací současných špičkových českých vědeckých a průmyslových kapacit, jako je umělá inteligence či laserové technologie.
 • Dohlédneme na plnění krátkodobých a dlouhodobých cílů Národního kosmického plánu a rozpočtu pro kosmické aktivity.
 • V nadnárodních organizacích se budeme aktivně účastnit plnění a formování norem pro kosmické aktivity, jako je průzkum, kolonizace či těžba nerostů ve vesmíru.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.