Andrej Ramašeuski

Pochází z Minsku. Působil ve stranách Demokratický svaz (1989-1991) a Transnacionální radikální strana (1990-1994). V roce 1993 byl jednim se spoluzakladatelů běloruské Strany Přátel Piva, kterou vedl na prezidenských volbach 1994 a parlamentních volbach 1995. V roce 1996 následkem konfliktu s autoritativním režimem A. Lukašenka byl nucen opoustit domov a v roce 1997 obdržel v Česku politický azyl. Od te doby na 20 let opustil politiku a věnoval se rodine a praci. Posledních 17 let pracuje programátorem v pardubické IT firmě. Zaměrený na svobodný software, webové aplikace a IoT.

Navrhni úpravu