Andrej Ramašeuski

Pochází z Minsku (Bělorusko) a od roku 1997 žije v Česku. Ve XX.století byl členem stran Demokratický svaz (1989-1991) a Transnacionální radikální strana (1990-1994). V roce 1993 byl jedním se spoluzakladatelů běloruské Strany Přátel Piva, kterou vedl na prezidenských volbách 1994 a parlamentních volbách 1995. V roce 1996 následkem konfliktu s autoritativním režimem A.Lukašenka byl nucen opustit domov a v roce 1997 obdržel v Česku politický azyl. Od té doby na 20 let opustil politiku a věnoval se rodině a práci. Liberální až (někdy) libertariánské politické názory přesto nikdy nezměnil.

Posledních 20 let pracuje jako programátor v pardubické IT firmě. Zaměřuje se na svobodný software, webové aplikace a IoT. Dále pracuje jako vývojář systémů pro obecní rozhlasy, monitoring vodních toku a varovaní před povodněmi. Je správcem serverů, včetně těch pirátských. Chová malé přežvýkavce a černá prasátka. Malo aktivní myslivec. Otec čtyř děti. Nepraktikující a neortodoxní zen-buddhista.

Od roku 2020 zastupitel Pardubického kraje, Předseda výboru pro informatiku, e-Government a digitalizaci zastupitelstva Pardubického kraje