Ivana Böhmová - Piráti jsou kriticky myslící lidé s odhodláním jít do politiky bez postranních zájmů

14. srpna 2019
Ivana Böhmová - Piráti jsou kriticky myslící lidé s odhodláním jít do politiky bez postranních zájmů

Ivana Böhmová je pardubická zastupitelka a členka Komise pro výchovu a vzdělávání. Zabývá se sociální politikou, ekologií, kulturou, ale především vzděláváním, kterému věnuje velkou pozornost a považuje ho za celoživotní proces a způsob společenského formování. Je matkou tří dětí, výrazně se angažuje v regionálním pirátském dění. Ke své veřejné funkci přistupuje s nadšením i zodpovědností.

Co Piráti, podle tvého názoru, přinesli svým vstupem do zastupitelstva v Pardubicích? Jaká témata město nyní řeší důsledněji než v minulosti?

Do zastupitelstva se nás dostalo pět. Jsme tak nejsilnější opoziční stranou. Kromě kontroly vedení města se konstruktivně zapojujeme do práce v komisích či pracovních skupinách, přicházíme s novými pohledy, nápady, odborným know-how. Myslím, že jsme přinesli nový elán a nadšení do práce uvnitř zastupitelstva. Směrem ven se snažíme co nejvíce komunikovat a otevírat práci zastupitelů veřejnosti. Vím o spoustě lidí, kteří to oceňují. Od začátku našeho působení se zaměřujeme na to, aby rozhodování města bylo koncepční - iniciovali jsme například vznik pracovní skupiny pro strategii smart-city, se kterým si vedení města z našeho pohledu příliš nevědělo rady. V pracovní skupině máme velmi kvalitní zástupce, kteří tuto oblast aktivně posouvají kupředu.

ibohmova2

Jako zastupitelka se zabýváš problematikou vzdělávání a výchovy. Na čem aktuálně pracuješ, jak se ti daří z opozice plnit program, s nímž Piráti do komunálních voleb šli? Můžeš uvést příklady?

Vzdělávání je mojí srdeční záležitostí, profesí i koníčkem a taky hlavní motivací, proč jsem se do politiky odhodlala jít. Vizí Pirátské strany je "otevřená, vzdělaná a digitálně propojená společnost", a to je přesně ono, co mě inspirovalo! Společnost prochází zásadním a velmi rychlým vývojem, a pokud se jím nemáme nechat převálcovat, ale naopak z něj těžit to dobré, je třeba vzdělávání zásadně aktualizovat. Já vidím ideální vzdělávání jako celoživotní proces, který formuje sebevědomého člověka se schopností kreativně reagovat na problémy a využívat své silné stránky ve spolupráci s ostatními. Dalo by se o tom diskutovat hodiny.

Vrátím se ale zpět do pardubické vzdělávací reality. Vedení města se prezentuje jako nakloněné moderním přístupům. Ve veřejném sektoru ale najdeme pouze jednu Waldorfskou základní školu a jednu školu s Montessori systémem, obě jsou naplněné po strop. Poptávka zdaleka převyšuje nabídku. Město však o dalším rozšíření nabídky neuvažuje. Rodiče, kteří by si tuto cestu rádi zvolili, jsou tak odkázaní na nově vznikající soukromé školy, které však město nemá chuť příliš podporovat. To je jedno z témat, na která se snažím upozorňovat. S kolegyní Lenkou Španihelovou také usilujeme o lepší propojení mezi sociální oblastí a školstvím - lepší koordinace by mohla přinést včasnější a kvalitnější práci s ohroženými dětmi a rodinami, tím předcházet problémům a patologiím, se kterými si učitelé ve školách nevědí rady. Daří se nám tato témata otevírat a upozorňovat na ně, konečná rozhodnutí však vždy leží na koaličních zastupitelích.

Kromě školství patří do tvé gesce i sport. Vzhledem k situaci kolem pardubického hokejového klubu je to celkem ožehavé téma. Co konkrétně Piráti kritizují a jaká nabízí řešení?

Hokejový klub a jeho fungování je jedním z velkých témat pardubické politiky a bere na sebe velkou část pozornosti zastupitelstva. Město je většinovým vlastníkem Dynama, hospodaření společnosti je ztrátové a nekoncepční, nedochází k žádné sebereflexi a vyvození důsledků z tragické minulé sezony. Ve vedení Dynama navíc sedí stejní lidé jako ve vedení města, tak zde dochází k zásadním střetům zájmů. Od začátku požadujeme odpolitizování vedení, dodání kvalitních strategických materiálů pro nadcházející období a transparentní hospodaření klubu. Jako jedno z nejlepších řešení v tuto chvíli vidíme prodej části klubu tak, aby se město stalo minoritním akcionářem. Uvažovali jsme také o možnosti prodat část akcií fanouškům, podle vzoru Bohemians 1905. Fanouškovská základna je zde velmi stabilní a cítí s klubem silnou sounáležitost, mohlo by to být zajímavé.

ibohmova3

Jsi trojnásobná maminka a s touto úlohou není zrovna snadné propojit angažmá v městské politice. V čem všem vnímáš působení žen v politice jako specifické, mají oproti mužům nějaké výhody?

Nevnímám to tak, že by muži a ženy byly dva odlišné živočišné druhy s výhodami nebo nevýhodami pro působení v politice. Každý zastupujeme nějakou skupinu občanů a jsme tam potřeba všichni pro udržení určité společenské rovnováhy. Potom je to už o schopnosti a ochotě komunikovat, diskutovat, naslouchat. Jsem velmi ráda, že v posledních komunálních volbách byl zvolen rekordní počet žen do obecních zastupitelstev, je to zpráva o tom, že se snad politika stává otevřenější a ženy angažovanější.

Mojí výhodou je, že mám velkou oporu v rodině a děti už jsou ve věku, kdy jim moje občasná nepřítomnost nečiní větší potíže. Záměrně jsem si také upravila svůj pracovní režim, abych se mohla práci zastupitelky věnovat zodpovědně. Mám ráda akci a ve výsledku mě kombinace rodiny, práce a působení v zastupitelstvu dost baví.

V současnosti Piráti budují Pirátské centrum v Pardubicích. Jaká je představa o jeho fungování a co zajímavého občanům města nabídne?

Pirátské centrum ParduPiCe bude středobodem dění v celém kraji - otevřený prostor pro práci, setkávání, přednášky, workshopy… Plánů máme spoustu a moc se na ně těšíme. Kromě coworkingové kanceláře, která bude fungovat trvale, se zde budou konat veškerá setkání členů. Už teď je na místě v provozu kancelář poslance Mikuláše Ferjenčíka, bude to tedy i spojovací bod s celostátní úrovní politiky. Plánujeme také přednášky na aktuální témata jako zerowaste, udržitelná móda, technologie, vzdělávání... Mezi Piráty je spousta členů, kteří mají cenné zkušenosti. I proto bude naše centrum prostorem, kde si zkušenosti můžeme předávat, a to nejen mezi námi piráty, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. Chceme se s lidmi potkávat a být s nimi v kontaktu, díky ParduPiCe to bude zase o něco snadnější.

ibohmova4

Kde vidíš budoucnost Pirátů v Pardubicích, cítíš podporu od občanů?

Podporu cítím z mnoha různých stran. Zdá se mi, že jsou Piráti stále méně vnímáni jako rebelové, ale čím dál více jako kriticky myslící lidé s odhodláním jít do politiky bez postranních zájmů. Z toho mám radost a je to pro mě zpráva, že naše práce má smysl. Dává mi to taky odvahu, vidět Piráty po příštích komunálních volbách ve vedení Pardubic.

Zbývá ti čas na osobní zájmy a koníčky? Pokud ano, čemu se nejraději v poslední době věnuješ?

Je pravda, že poslední rok moc času na koníčky nezbylo. Ale doháním to dost teď o prázdninách. Snažím se co nejvíc číst a hrát na hudební nástroje. Dřív jsem hrávala s kapelou na bicí, teď si zahraju jen občas pro radost. Taky mě baví tanec, od září plánuju obnovit svoji účast na kurzech současného tance, chce to jistou dávku time managementu, ale snad to vyjde.

ibohmova5

K tématu:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.