Andrej Ramašeuski: Novinky z krajské informatiky — 11.5.2023

Andrej Ramašeuski: Novinky z krajské informatiky — 11.5.2023

Ve čtvrtek 11. května se sešel Výbor pro informatiku, e-Government a digitalizaci Zastupitelstva Pardubického kraje na již jedenáctém řádném jednání. Tentokrát jsem jako předseda výboru rozhodl opustit prostory Krajského úřadu a uspořádat zasedání jako výjezdové v prostorech Pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK (https://p-pink.cz/), což je projekt spolufinancovaný Pardubickým krajem na podporu startupů a inovací.

K dispozici jsme dostali perfektně vybavenou místnost s telekonferenčním systémem, což bylo důležité, protože část členů výboru a zapisovatel se zasedání účastní online. Po ukončení zasedání jsme měli také komentovanou prohlídku prostorů podnikatelského inkubátoru. Kromě členů výboru se zasedání zúčastnil náš stálý host Mgr. Michal Desenský, vedoucí oddělení informatiky kanceláře ředitele Krajského úřadu, a Ing. Alexandr Krejčíř, radní Pardubického kraje zodpovědný za majetek, sport, cestovní ruch, informatiku a e-Government.

Zasedání bylo tradičně zahájeno zprávou vedoucího oddělení informatiky o záležitostech provozu IT na Krajském úřadu, rozvoji informačních systémů a práci na propojení spisové služby s nově připravovaným dotačním portálem. Následovala diskuse o nedostatečném předkládání informací o krajských IT projektech, které zatím nebylo dostatečně systematické.

Hlavním problémem je, že Výbor pro informatiku je poměrně nový a není plně zapojen do procesů na Krajském úřadu, a proto je jedním z cílů výboru šíření informací o svém fungování a určení svých kompetencí. V této oblasti byly dosaženy určité úspěchy. Vedoucí oddělení informatiky následně přednesl zprávu o naplňování ICT strategie.

Kraj například úspěšně zaměstnal odborníka na databázové systémy s mnohaletou praxí a pracuje na budování kolaborativního prostředí pro uživatele jak uvnitř, tak vně úřadu, využívajícího cloudovou platformu Microsoft 365. Kraj tak bohužel bude více závislý na jedné firmě, ale ve srovnání s aktuálním stavem představuje toto výrazný pokrok.

p-pink

Modernizace školského portálu byla odložena kvůli nedostatečné spolupráci společnosti Bakaláři. Zvažuje se možnost nahrazení jiným poskytovatelem nebo změna harmonogramu. Probíhá rozvoj Regionální datové sítě a příprava na její povýšení na kritickou infrastrukturu, která poskytuje základní služby, včetně připojení Nemocnice PK. Také se pracuje na podpoře využívání digitálních služeb a změně způsobu nakládání s dokumenty. Upřednostňuje se digitální forma a využití kvalifikovaného elektronického podpisu na nejvyšší úrovni.

Zásadním problémem krajské informatiky zůstává personální nedostatek. Je velmi obtížné najít kvalitní IT odborníky za stávajících platových podmínek ve veřejném sektoru. Existují zde vysoká očekávání vůči centrálnímu procesu digitalizace a Digitální Informační Agentuře (DIA), vzniklé na podnět Pirátů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Ocenění Pardubického kraje za rok 2022

Ocenění Pardubického kraje za rok 2022

I letos proběhl v Pardubicích slavnostní večer, při kterém byly oceněny osobností Pardubického kraje pro rok 2022. Tento ročník byl ale trochu jiný. Bylo to totiž poprvé, kdy šlo poslat nominaci online přímo na webové stránky Pardubického kraje. Možná i proto se sešlo takové množství nominací, že nebylo vůbec jednoduché vybrat těch několik, které si ve slavnostní večer předávání ocenění odnesou.

Mezinárodní den kosmonautiky: Jak se vesmírné aktivity promítají do našich životů?

Mezinárodní den kosmonautiky: Jak se vesmírné aktivity promítají do našich životů?

Dnes slavíme výročí prvního úspěšného letu člověka do blízkého vesmíru. Proč jsou pro lidstvo vesmírné aktivity tak důležité? Dokážeme si představit život bez nich? Bez GPS dnes spousta řidičů určitě zabloudí už po desítky kilometrů od vlastního domova, traktor místo pole zaorá dálnici, bez satelitní komunikace budou spousta oblastí planety odříznuty od zbytku civilizace, a televize by také byla trochu jinde.