Vedení Rudoltic tají investiční záměry obce

30. 06. 2019
Vedení Rudoltic tají investiční záměry obce

Pirátští zastupitelé v Rudolticích opět poukazují na pochybné praktiky vedení obce. Ing. Vilém Jílek a Mgr. Tomáš Kolomý mají podezření, že vládnoucí koalice má zájem před občany tutlat investiční záměry obce.

Paní místostarostku Jolanu Kobzovou Rudoltičtí Piráti v dubnu 2019 kontaktovali a upozornili na zjevné nedostatky nacházející se ve smlouvě uzavřené mezi obcí a obecní společností za miliónovou zakázku. I přes ujištění p. místostarostkou, že se smlouva dá do pořádku, a tím by se vysvětlilo, kam finanční tok odešel nebo kam je namířen, je pořád zveřejněna v registru smluv v původním chybném znění bez dodatků.

Celá transakce je také podezřelá tím, že za obce ji podepsal starosta Mgr. Ivo Kolomý a za zhotovitele – obecní společnost - jednatel a současně obecní zastupitel Miloslav Šrámek.

Věc bude mít ještě pokračování. Pirátští zastupitelé budou požadovat vysvětlení celé kauzy od vedení obce, tak aby bylo čitelné k jaké transakci vlastně došlo. Jednotlivé nedostatky ve smlouvě naleznete v příloze číslo 1.

Příloha číslo 1

Smlouva je veřejně dostupná na obecních stránkách v sekci obecní úřad – veřejné zakázky jako „Volnočasové centrum v hospodářském stavení č.p. 5 v Rudolticích“, datum vložení 1.3.2019., http://www.rudoltice.cz/2019

  • Datum podpisu smlouvy je 13.12.2018, ve stejném dni, kdy ji Rada obce schválila.
  • Termínem pro zahájení prací je po podpisu této smlouvy dle klimatických podmínek.
  • Termínem ukončení prací je nejpozději do 31.7.2018.(ČL. III. - Čas plnění).

Celý obchodní vztah založený touto smlouvou (ČL. X. - Závěrečná ustanovení) se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Tento zákon byl s účinnosti dne 1. ledna 2014 zrušen.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Libuše Vévodová -  Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému
06.10.2021

Libuše Vévodová - Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému

Pirátská zastupitelka Liba Vévodová z východočeských Svitav je gymnaziální učitelkou matematiky. Při rozhodování, zda se této profesi věnovat, jí pomohlo přesvědčení, že budoucí potenciál leží především v mladé generaci. Ve zvoleném povolání vnímala možnost jak...

CHCI VĚDĚT VÍCE