Od stavebního zákona čekáme zejména digitalizaci úkonů

02. 05. 2021
Od stavebního zákona čekáme zejména digitalizaci úkonů

Stavební zákon je téma, které zajímá nejen odbornou, ale i laickou veřejnost. Řeší totiž ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, ve kterém jde o utváření našich měst, jak budou vypadat, kde budou jaké funkce a jak na sebe budou navazovat. Dále zákon řeší POVOLOVÁNÍ. Jde o umísťování konkrétních staveb v konkrétní lokalitě.

Zcela zásadním problémem v tuto chvíli je, že povolování staveb je stále složitější. Například u stavby rodinného domu trvá víc než půl roku. Když to jde dobře. Panuje široká shoda, že je třeba tento proces zrychlit a zjednodušit.

K danému zákonu se sešla i Komise Rady Pardubického kraje pro veřejnou správu a legislativu. Předmětem jednání byly zejména dostupné komplexní pozměňovací návrhy, které mají být předloženy Poslanecké sněmovně do druhého čtení. Pirátskou stranu v této komisi zastupuje Jitka Bidlová, která má jako architektka více než patnáctiletou praxí s povolováním staveb.

„Prioritou ke zlepšení stavebního zákona je digitalizace úkonů stavebního řízení. Ve své praxi jsem dokonale ubitá neustálým vyplňováním stejných formulářů různým státním organizacím, které nesmírně a zbytečně zatěžuje proces povolování staveb. K dalšímu zdržování dochází při vyřizování závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek správců sítí. Je jich velké množství a každý řekne, že ze zákona na to má 30 dní … V praxi to znamená, že mám nachystanou projektovou dokumentaci, ale čekám několik měsíců, než ji mohu předložit na stavební úřad,“ říká Jitka Bidlová.

Velké obavy v novém zákoně budí centralizace veřejné správy. Odborná veřejnost i politická reprezentace kritizuje vytvoření nového úřadu v Praze, což by kromě vzdálení úředníků od občanů s sebou neslo významné finanční výdaje v řádu desítek miliard korun.

„S centralizací za předložených podmínek nelze souhlasit, protože úřady mají být místem, kam se lidé nebojí chodit a mají ho mít v přiměřené vzdálenosti. Zároveň s tím je samozřejmě potřeba řešit kompetence úředníků a jejich systémovou podjatost, která není dle mých zkušeností zanedbatelná. Nicméně je potřeba tyto skutečnosti překonávat, a ne vytvořit daleko větší problémy destrukcí celého systému veřejné správy.“ doplňuje Jitka Bidlová.

trendy

Česká komora architektů v minulosti opakovaně označila úpravu územního plánování za nejslabší článek rekodifikace. Vládní návrh v současné podobě konzervuje dosavadní legislativní stav se všemi jeho problémy a nereflektuje skutečnost, že bez reformy systému územního plánování nelze očekávat zásadní zrychlení povolovacích procesů, aniž by byla současně ohrožena urbanistická a architektonická kvalita.

„Podporuji přenesení kompetencí v územním plánování čistě na obce. Samozřejmě kromě dopadů z vyšších územních celků. Obce mají mít možnost maximálně ovlivňovat svoji podobu skrze občany a svá zastupitelstva. To, že ovlivňování může být zneužíváno růz nými osobami a zájmovými skupinami je věc jiná a souvisí s celkovým zájmem občanů o městské plánování a dění ve svém okolí. Mám za to, že v gesci obcí se povědomí občanů o územním plánování výrazně zvýší a budou chtít na rozvoji svých měst více participovat,“ vysvětluje dlouholetá architekta, zastupitelka města Polička a kandidátka do Poslanecké sněmovny Jitka Bidlová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Libuše Vévodová -  Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému
06.10.2021

Libuše Vévodová - Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému

Pirátská zastupitelka Liba Vévodová z východočeských Svitav je gymnaziální učitelkou matematiky. Při rozhodování, zda se této profesi věnovat, jí pomohlo přesvědčení, že budoucí potenciál leží především v mladé generaci. Ve zvoleném povolání vnímala možnost jak...

CHCI VĚDĚT VÍCE