Covid snad časem odezní, ale efektivita výuky si zaslouží pozornost stále

30. 11. 2021
Covid snad časem odezní, ale efektivita výuky si zaslouží pozornost stále

„Změny z hodiny na hodinu už začínáme celkem zvládat,“ říká Libuše Vévodová, učitelka a krajská zastupitelka za Piráty. Ta se stejně jako její kolegyně a kolegové musí vypořádávat s novou vlnou omezení, které postihují školská zařízení po celé České republice. Oproti loňskému roku je situace o trochu lepší. Učitelé již mají zkušenosti a tedy mohou srovnávat. Všechny problémy se však ani po mnoha měsících vyřešit nepodařilo.

„Plošné testování, které se uskutečnilo s příchodem nového školního roku mělo rozhodně pokračovat nehledě na malý záchyt nakažených. Počet testů se odvíjí od počtu neočkovaných žáků. Logiku v tom nehledejme, není tam. Další problém je i v pečlivosti a dodržení času. Žák i učitel musí být znalý přesného postupu, aby test byl správně vyhodnocen,“ říká k aktuální situaci na školách Libuše Vévodová.

Výhodou je, že žáci nemají s testováním výraznější problémy. Výuka má však svoje trhliny, neboť je daný den narušená. Celá logistika testování je navíc v režii dané školy. Ještě větší komplikace nastane, pokud se objeví pozitivní test, který spustí úřední kolotoč.

„Nahlášení na hygienu, kontrola přítomnosti žáků – trasování. Jen neočkovaní označeni hygienou mají nařízenou několikadenní karanténu, očkovaní zůstávají na běžné výuce, vracejí se postupně žáci z karantény, opět záchyt, opět karanténa,“ popisuje složité postupy středoškolská učitelka.

Dalším problémem, který v současné době brání kvalitnímu vzdělávacímu procesu je kombinovaná výuka, kdy učitel probírá látku s žáky ve třídě a zároveň ji vysílá jejich nepřítomným spolužákům po internetu.

„Tento způsob je neefektivní. Možnost streamování naráží na GDPR a na nedostačující pokrytí pro objemný přenos dat. Naopak si myslím, že na online výuku pro všechny jsme dobře připraveni. Aby byla efektivní, musí být nadstandardně zodpovědný přístup učitele i žáka a odpovídající technické vybavení. Chceme-li po žákovi spolupráci, musí mít k tomu podmínky. Není-li ve finančních možnostech rodiny takové podmínky zajistit, pak zde má být zřizovatel. Pokud ani ten nemá možnost pomoci, tak má například s pomocí asociace ředitelů základních a středních škol, vyvíjet tlak na MŠMT. Půjčovny potřebné techniky by mohly být i různé vzdělávací agentury podporované z krajských nebo obecních rozpočtů. Pomoci mohou i nadace, které tuto činnost vykonávají, “ sděluje Libuše Vévodová.

trendy

Učitelce a krajské zastupitelce vadí na celé situaci i další věc. Tou je časová prodleva, která vzniká v oblasti informovanosti mezi školou, hygienou a rodiči.

„Jsem přesvědčena, že všichni dělají na maximum, ale jsou stále vidět důsledky nepřipravenosti na tuto situaci. Po téměř dvou letech nelehkého soužití s covidem bych předpokládala, že informační tok bude lépe nastaven,“ vytýká nedostatky nadřízeným orgánům Libuše Vévodová.

Jak může v řešení celé situace pomoci krajská samospráva?

„Věřím, že až bude stabilizováno krajské zdravotnictví, což je nejdůležitější úkol v dnešní době, přijde na řadu i školství. Ráda bych nutnost systémového řešení této oblasti znovu otevřela na prosincovém zasedání výboru zastupitelstva pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Jako Piráti víme, co a jak zlepšovat,“ dodává krajská zastupitelka.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články