Chrudim - město přívětivého úřadu

Chrudim - město přívětivého úřadu

Přívětivý úřad by si přál snad každý z nás, ale co definuje městské a obecní úřady, aby byly přátelské a otevřené pro své občany a chápaly jejich potřeby? Je to komplexní přístup úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům a díky soutěži Přívětivý úřad, kterou již po šesté organizovalo Ministerstvo vnitra, můžeme obce v jednotlivých krajích porovnat. V letošním ročníku soutěže v Pardubickém kraji vyhrálo město Chrudim a my vám přinášíme rozhovor s našimi místostarosty Pavlem Štěpánkem a Alešem Nunvářem, kteří se na této výhře ze svých pozic podíleli.


Vaše město získalo v Pardubickém kraji v soutěži Přívětivý úřad první místo. Čekali jste toto umístění? Jakou reakci ve vás výhra vyvolala?

Pavel: Přívětivost chrudimského úřadu je dlouhodobě známou věcí. Není to něco, co by se stalo za poslední rok, dva. I proto mě ocenění příliš nepřekvapilo. Neznamená to ovšem, že bych z toho neměl radost. Ocenění patří především úředníkům a úřednicím a věřím, že jim to přináší podobnou motivaci k práci, jako pro mě.

Aleš: Ocenění mi udělalo radost, ale týká se především našich úředníků, a tedy jim chci za jejich práci a vstřícný přístup poděkovat.

Soutěž hodnotí přes sedmdesát kritérií hodnotící přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s občany, digitalizací služeb, zapojování veřejností do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a také i přijatá opatření během pandemie covid-19. Víme o vás, že se některým z výše jmenovaných témat na radnici věnujete. Pojďte nám nastínit vaše konkrétní aktivity, které pomohly vašemu městu získat v našem kraji první místo.

Pavel: Hned po nástupu na radnici jsme začali realizovat naše body programu v oblasti otevřenosti úřadu, které jsou zásadními hodnotami Pirátů. Zavedli jsme online přenosy ze zastupitelstva, otevřená jednání komisí Rady města nebo jmenovité hlasování Rady města. Letos zavedeme rozklikávací rozpočet. Velkou radost mám z toho, že se podařilo prosadit participativní rozpočet, který jde letos již do druhého kola s názvem Tvořím Chrudim a občané v něm rozhodují o investicích v hodnotě 1,5 mil. korun. Digitální komise pod vedením našeho Dana Lebdušky nyní pracuje na dalších opatřeních přispívající k přívětivému úřadu. Především pak zcela nové webové stránky města, které jsou z mého pohledu nyní velmi zastaralé.

Aleš: Těch kroků je celá řada. Namátkou zmíním, že již nějaký čas mohou občané sledovat Zastupitelstvo města z pohodlí domova a to dokonce s možností dopředu položit dotaz, který na zastupitelstvu následně zazní. Informovanost zajišťujeme mimo jiné i zaváděním rozklikávacího rozpočtu. Z mé gesce bych zmínil, že dbáme na konání veřejných projednání s občany. Vždy se setkáme nad nějakém konkrétním investičním záměrem. Většinou v dané lokalitě představíme naše plány, ukážeme výkresy, zmíníme okolnosti, které se budou místních týkat a ti se mohou k dané věci vyjádřit. My se snažíme jejich názory a požadavky vzít v potaz. Takto jsme např. projednávali výstavbu kanalizace v místní části Medlešice, rekonstrukci ulic Česká či Na Kopci nebo novou knihovnu v ul. Topolská.

Přívětivý úřad není jen o politicích a jejich rozhodnutí, ale i o samotných úřednících. Jak byste popsali váš vztah s úředníky a naopak? Jak zaměstnanci úřadu vnímají nové trendy, které jste ve vašem volebním období zavedli?

Pavel: Jsou to právě úředníci a úřednice, kteří tvoří úřad. A jako všude se najdou jedinci, se kterými je spolupráce těžší a takoví, kteří přistupují ke své práci poctivě, zodpovědně a nad rámec svých základních povinností. Jedna skupina hledá důvody, proč nelze zaběhnuté věci měnit, druhá hledá způsoby, jak změn docílit. Obecně lze říci, že je spolupráce dobrá a nevnímám žádné zásadní spory.

Aleš: Za sebe mohu říci, že s úředníky vycházíme dobře a oceňuji jejich ochotu používat nové nástroje, které s sebou aktuální doba přináší. S příchodem Covid-19 jsme v relativně rychlém čase museli přejít na setkávání a porady vzdáleně, tedy po internetu. I když to bylo pro mnoho úředníků úplná novinka, tak si ji velmi brzy osvojili a využíváme tento způsob již úplně běžně.

trendy

Pojďme k aktuálnímu tématu, pandemie koronaviru. Součástí kritérií byly i opatření pandemie covid-19. Co vaše město od propuknutí nemoci pro své občany udělalo a co chystate v následující vlně.

Pavel: Musím říct, že nástup pandemie a následná vládní opatření, která zásadním způsobem ovlivnila život lidí i chod obcí, bylo velmi těžké období. Tato doba výrazně ovlivnila velkou část našeho mandátu v chrudimské koalici. Kromě nutných rozpočtových opatření, vzhledem k úpravě rozpočtového určení daní pro obce jsme se rozhodli v maximální možné míře pomoci občanům a firmám, které postihla pandemie nejvíce. Těch mravenčích kroků bylo však tolik, že není možné je v tomto rozhovoru vyjmenovat. Za všechny zmíním jen odpouštění nájmů v městských budovách, distribuce ochranných pomůcek pro občany zdarma nebo veřejná projednávání online.

Aleš: Pavel jíž všechno řekl. Covid přinesl zejména omezení a komplikace, my se snažíme udržet chod úřadu v běžných mezích, nejen zajistit provoz, ale i rozvoj města a i nadále, byť ve ztížených podmínkách, komunikovat s občany. A rozvoj města znamená zejména investice a proto mi dělá radost, že jsme v návrhu rozpočtu na rok 2022 dokázali investiční rozpočet dokonce navýšit na celkových cca 160 mil. Kč. A nebudeme jen opravovat a rekonstruovat vše co je třeba, ale budeme i budovat věci nové, až už léta potřebné, jako je třeba kanalizace Medlešice, tak i věci podporující kulturní vyžití našich občanů, jako je plánovaná knihovna v Topolské ulici, ale i vyslyšíme volání ze sídliště U Stadionu a vybudujeme nové povrchové parkoviště v ul. Dr. Milady Horákové.

Za rok bude probíhat opět volba do zastupitelstev obcí a měst, budete své pozice obhajovat?

Pavel: Na tuhle otázku neumím nyní odpovědět.

Aleš: Byť je to ještě trochu předčasná otázka a ještě nejsem skálopevně rozhodnut, ale pokud budu mít podporu kolegů, tak pravděpodobně ano.

Více informací k soutěži Přívětivý úřad naleznete v tomto odkazu

trendy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články