Piráti v Pardubickém kraji řeší nominace do výborů krajského zastupitelstva

19. 10. 2020
Piráti v Pardubickém kraji řeší nominace do výborů krajského zastupitelstva

Piráti minulý týden odeslali nominace do mandatorních výborů zastupitelstva Pardubického kraje. Jedná se o výbory finanční, kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zároveň na krajském fóru probíhá otevřené podávání návrhů do dalších 8 výborů zastupitelstva.

Do mandatorních výborů byli za Piráty nominováni následující lidé:

Finanční výbor

  • Bc. Daniel Lebduška se jako lídr kandidátky a kandidát na hejtmana zabýval rozpočty kraje již v předvolebním období. Zkušenosti má také ze samosprávy, protože v Chrudimi již ve finančním výboru působí. V zaměstnání rozpočty a efektivitu využití peněz řeší jako ředitel soukromé firmy.

  • Ing. Dominik Bečka pracuje jako risk manažer ve finančním sektoru. Vystudoval bankovnictví a veřejné rozpočty na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kontrolní výbor

  • Ing. Filip Mezera, PhD. byl navržen jako místopředseda kontrolního výboru. Dva roky vede kontrolní výbor zastupitelstva v Sezemicích. Je datovým analytikem ve finančním sektoru. Vystudoval obor Systémové inženýrství a informatiku na Univerzitě Pardubice.

  • Bc. Stanislav Dufek pracuje na pozici vedoucího oddělení geoinformatiky. Vystudoval mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

  • Mgr. Libuše Vévodová učí matematiku na střední škole. Vystudovala Pedagogickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Je dlouhodobě politicky aktivní ve Svitavách, kde je zastupitelkou.

  • Mgr. Jaroslav Lainz DiS. se věnuje dětem s poruchami chování a pracuje jako speciální pedagog - etoped ve středisku výchovné péče. Vystudoval sociální práci na VOŠ v České Třebové, vychovatelství na Univerzitě Hradec Králové a speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně.

Zároveň Piráti otevřeli na fóru rozpravu o nominacích do dalších 8 výborů zastupitelstva tak, aby se mohli přihlásit nejen členové Pirátské strany, ale i příznivci či sympatizanti. Cílem je vybrat ty nejlepší zástupce do výborů, co se týče znalostí, zkušeností a možnosti se danému tématu do hloubky věnovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Libuše Vévodová -  Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému
06.10.2021

Libuše Vévodová - Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému

Pirátská zastupitelka Liba Vévodová z východočeských Svitav je gymnaziální učitelkou matematiky. Při rozhodování, zda se této profesi věnovat, jí pomohlo přesvědčení, že budoucí potenciál leží především v mladé generaci. Ve zvoleném povolání vnímala možnost jak...

CHCI VĚDĚT VÍCE