Pirátský návrh na neudělení vyjímky elektrárně Chvaletice krajští zastupitelé nepodpořili

04. 03. 2021
Pirátský návrh na neudělení vyjímky elektrárně Chvaletice krajští zastupitelé nepodpořili

Rádi bychom se ještě vrátili k žádosti o výjimku z emisních limitů pro Elektrárnu Chvaletice. Náš návrh, aby se zastupitelstvo Pardubického kraje vyjádřilo stejně jako v případě žádosti o výjimku pro Elektrárnu Opatovice, nebyl přijat. Pro tento návrh hlasovali pouze pirátští zastupitelé a dále také zastupitelé Michal Sláma (TOP09) a František Pilný (ANO). Rádi bychom ještě jednou předložili čtenářům k posouzení argumenty, které v diskuzi zazněly.

Prvním a zřejmě hlavním argumentem odpůrců návrhu bylo, že řízení ohledně výjimky pro chvaletickou elektrárnu je v jiném stádiu než žádost pro Elektrárnu Opatovice. To je fakt, se kterým počítáme. Z našeho pohledu mělo podobné stanovisko vůči žádosti chvaletické elektrárny odsouhlasit již předchozí zastupitelstvo. Pokud tak neučinilo, chtěli jsme to napravit nyní, aby přístup kraje k oběma těmto subjektům byl jednotný.

Cílem našeho návrhu bylo deklarovat rovný přístup kraje ke všem podnikatelským subjektům a zároveň snahu kraje o zajištění kvalitního životního prostředí pro občany kraje s využitím všech stávajících zákonů a vyhlášek. Je totiž velmi těžké souhlasit s výjimkou pro velké znečišťovatele a zároveň sankcionovat drobné znečišťovatele, že v kotlech pálí, co nemají. Na tomto postoji nemají šanci nic změnit ani současné tahanice ohledně normy pro velké znečišťovatele u Evropského soudního dvora.

Druhým argumentem proti přijetí stanoviska bylo to, že neudělení výjimky může vést k uzavření elektrárny Chvaletice kvůli zvýšeným nákladům a tedy k nízkým či záporným ziskům majitelů elektrárny. To by byl problém kvůli zajištění dodávek elektrické energie pro Pardubický kraj. Zde musíme podotknout, že tento argument je z našeho pohledu lichý. Aktuálně sice rostou ceny emisních povolenek, ale zároveň rostou ceny elektrické energie. A dle předpokladů cena dál poroste především kvůli vývoji v Německu. To se během dvou let stane čistým dovozcem elektrické energie. Ještě loni, kdy byla jeho ekonomika v útlumu kvůli koronaviru, vyvezlo Německo 18 TWh elektrické energie. Během příštích dvou let se chystají Němci ukončit provoz jaderných elektráren o celkovém výkonu víc jak 61 TWh ročně. Co to udělá s cenou elektřiny a s poptávkou po ní, je snad jasné. Právě kvůli předpokládané vysoké poptávce po elektřině předpokládáme využití udělení výjimky v plném rozsahu po celou dobu její platnosti (6-8 let).

Třetím argumentem proti bylo, že si „politické zásahy“ nepřejí místní samosprávy, které snad pan radní Krčil oslovil. Nevíme, které samosprávy byly osloveny, ale problém znečištění z těchto zdrojů se týká většiny území našeho kraje a nemáme zprávy o tom, že by takto byly dotčené obce hromadně osloveny. To, že elektrárnu podporují přímo ve Chvaleticích, je možné, protože zrovna u nich náklady ve formě zvýšeného počtu karcinogenních nádorů vyváží alespoň z jejich pohledu zaměstnanost obyvatel a možné příspěvkové aktivity vedení chvaletické elektrárny.

My jsme naši argumentaci kromě výše zmíněného narovnání přístupu k jednotlivým případům opřeli též o zastupitelstvem odsouhlasenou strategii rozvoje Pardubického kraje na roky 2021 až 2027, kde je na stranách 49 a 50 v souladu se všemi dostupnými zdroji konstatováno, že emisní zatížení západní části kraje je velice vysoké. Zároveň vycházíme z dalšího zjištění z této strategie (s. 103), že nadále bude pokračovat trend přírůstku obyvatel v oblasti Hradecko-Pardubické aglomerace, což bude působit další emisní zátěž minimálně zvýšením dopravy. Proto je nutné posuzovat i stávající zdroje znečištění a snažit se využít všech možností k menší expozici této oblasti.

V neposlední řadě by přijetí tohoto návrhu podpořilo stanovisko kraje vůči Ministerstvu životního prostředí, ve kterém kraj v rámci řízení ohledně výjimky pro Elektrárnu Opatovice konstatoval, že je systémově podjatý. Na rozdílném přístupu k těmto dvěma subjektům lze konstatovat, že možná podjatý je, ale zcela nesystémově.

Ze všech výše zmíněných důvodů náš návrh předložíme zastupitelstvu Pardubického kraje znovu v případě, že Ministerstvo životního prostředí zruší napadené rozhodnutí ve věci udělení výjimky pro elektrárnu Chvaletice a vrátí věc k projednání odboru životního prostředí Olomouckého kraje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Libuše Vévodová -  Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému
06.10.2021

Libuše Vévodová - Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému

Pirátská zastupitelka Liba Vévodová z východočeských Svitav je gymnaziální učitelkou matematiky. Při rozhodování, zda se této profesi věnovat, jí pomohlo přesvědčení, že budoucí potenciál leží především v mladé generaci. Ve zvoleném povolání vnímala možnost jak...

CHCI VĚDĚT VÍCE