Libuše Vévodová - Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému

Libuše Vévodová -  Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému

Pirátská zastupitelka Liba Vévodová z východočeských Svitav je gymnaziální učitelkou matematiky. Při rozhodování, zda se této profesi věnovat, jí pomohlo přesvědčení, že budoucí potenciál leží především v mladé generaci. Ve zvoleném povolání vnímala možnost jak pomoci dospívajícím nalézt cestu k tomu, aby z nich rostli sebevědomí a svobodní občané. Jako aktivní a liberálně smýšlející člověk byla v roce 1989 zakládajícím členem stávkového výboru ve Svitavách a také místního Občanského Fóra. V dalších letech se ve veřejném životě angažovala, i když ne jako aktivní politik. To se změnilo v roce 2010, kdy byla zvolena do svitavského zastupitelstva, ve kterém působí třetí volební období jako opoziční zastupitelka. Od roku 2018 je zastupitelkou za Piráty a nezávislé. Všechny aktivity byla a jsou realizovány za pomoci její rodiny, která pro ni vždy byla, je a bude prioritou.

Libo, máš mnohaleté zkušenosti ve školství, jak bys popsala proces vývoje výuky?

Za dobu mého působení ve školství se toho moc nezměnilo. Systém prošel mnoha kotrmelci a inovacemi, ale princip je prakticky stále stejný. Stojí na žácích a učitelích. Ti mají vliv na vzdělání dítěte již od jeho nástupu do školy, kdy se učí číst, psát a počítat. Především učitelé prvního stupně základní školy mají můj velký obdiv, protože modelují základní kámen, a my ostatní klademe cihlu na cihlu se snahou, aby ten dům, který stojí na pevných základech, nespadl.

V posledních měsících se také angažuješ v rámci pomoci hendikepovaným, v tzv. bezbariérovosti.

Je to tak. Nejen v poslední době jsem se zamýšlela (a zároveň dostávala podněty), proč při stavbách které mají sloužit veřejnosti, často chybí bezbariérovost, proč vídávám spoluobčany se sníženou pohyblivostí se rozpačitě rozhlížet, kterým směrem se vydat, aby riziko “musíme to objet, obejít.. “bylo minimální. Jsme ekonomicky vyspělá země, měli bychom být vyspělí i v rámci pomoci potřebným.

Líba Vévodová

Kdybys teď měla přijít s návrhem, jak nastalé problémy řešit, co by to bylo?

Je to běh na dlouhou trať. Musím přiznat, že oproti minulýmrokům se situace ve prospěch občanů se sníženou pohyblivostí (na dobu určitou i pro občany vezoucí kočárek s dítěte) zlepšila. Zvlášť ve velkých městech a v obcích s “osvíceným zastupitelstvem” je to znát. Stavební zákon v oblasti bezbariérovosti je poměrně přísný, ale připouští výjimky. O povolení či zamítnutí výjimky rozhoduje příslušný stavební úřad. Můj návrh? Aby se , alespoň pro začátek, podařilo zřídit v každé obci komisi, která by se spolupodílela na posuzování nových objektů v rámci bezbariérovosti a zároveň by její podněty vedoucí ke zlepšení situace byly akceptovány,

Jsi trojkou na společné kandidátce. Co Tě vede k tomu jít do nejvyšších pater politiky?

Jsem přesvědčená, že svým racionálním pohledem a zkušenostmi, nejen ze společensko-politického života, mohu vnést praktičnost do teorie. Jsem zvyklá přijímat pozitiva i negativa, která život přináší. Dovedu vždy “zvednout hlavu” a jít dál. Jsem přesvědčena, že mi zbývá i dost sil pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

Líba Vévodová

Co od Tebe mohou voliči očekávat a jaká jsou Tvá očekávání od práce poslankyně?

Pokud bych uspěla, budu delegovat post krajské zastupitelky dalšímu kandidátovi, který se shodou okolností věnuje stejné problematice. Očekávám možnost maximálního zapojení v oblasti školstv í i v sociální oblasti. Jsem přesvědčená, že obě tyto oblasti spolu úzce souvisí. Každá životní etapa přináší vítězství a pády a každý občan této republiky by měl žít v jistotě, že najde pomocnou ruku.

Líba Vévodová

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Libuše Vévodová -  Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému
06.10.2021

Libuše Vévodová - Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému

Pirátská zastupitelka Liba Vévodová z východočeských Svitav je gymnaziální učitelkou matematiky. Při rozhodování, zda se této profesi věnovat, jí pomohlo přesvědčení, že budoucí potenciál leží především v mladé generaci. Ve zvoleném povolání vnímala možnost jak...

CHCI VĚDĚT VÍCE