Za co Pardubický kraj vydává peníze a může dlouhodobě fungovat na dluh?

07. 12. 2021
Za co Pardubický kraj vydává peníze a může dlouhodobě fungovat na dluh?

Zajímá vás, kolik peněz má kraj ročně k dispozici a jak s nimi hospodaří? Že je to těžko přístupné a složité se v tom vyznat? V příštím týdnu budeme v zastupitelstvu schvalovat rozpočet kraje na další rok, a proto je na místě přiblížit jednotlivé položky rozpočtu srozumitelnou formou a také je okomentovat.

Příjmy rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 jsou plánovány ve výši 14 210 175 040Kč – 14,2 miliardy korun. Je to téměř o miliardu více než v roce 2021.

Velká část příjmů jsou ovšem tzv. transfery – kraj pouze peníze „ohřeje na svém účtu“ a posílá dál. V návrhu rozpočtu na rok 2022 činí tyto transfery 9,046 miliard. Z celkového rozpočtu tak zbývá na chod úřadu, investice, dotace, příspěvky, záštity a další provozní výdaje cca 5,164 miliard Kč. Zbytek potřebných peněz na financování projektů bude řešen čerpáním úvěru v celkové výši 538 milionů Kč. Celkem tedy 5,701 miliard Kč.

Pojďme se podívat na plánované výdaje a jejich skladbu. Včetně transferů tvoří dominantní část rozpočtu výdaje na školství.

Víme ale, že transfery kraj pouze posílá dál, a tak je zajímavější pohled na výdaje od nich očištěné. Zde se ukazuje, že dominují kapitoly Doprava a Rozvoj. Pojďme se proto podívat, co do těchto kapitol spadá, a na finančně nejnáročnější projekty příštího roku.

V kapitole Doprava se po martyriu s výběrovým řízením na nového dopravce podařilo ušetřit určitou částku, bohužel ale na druhé straně narostly náklady na drážní obslužnost a celková výše výdajů tak zůstává prakticky stejná. Celkem stojí veřejná doprava 945 milionů Kč ročně a zbytek kapitoly jde na provoz a investiční akce Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

trendy

V rámci kapitoly Rozvoj jsou hlavními projekty rekonstrukce silnic v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a zahájení/dostavby centrálních příjmů v krajských nemocnicích. Zároveň je důležité upozornit, že právě na tyto stavby jde většina půjčených peněz na rok 2022.

Může kraj fungovat stále na dluh?

V tomto roce bude kraj čerpat další peníze ze schváleného úvěrového rámce od Evropské investiční banky (EIB). Na rok 2023 je opět plánováno čerpání dalšího úvěrového rámce až do výše 1 miliardy Kč od EIB.

Kolik už tedy má kraj napůjčováno a je to stále únosné?

“Celkové zadlužení kraje při načerpání úvěru v roce 2023 by se pohybovalo kolem 15,7% včetně transferů. Pro srovnání v roce 2020 činilo zadlužení necelých 7%,” říká Daniel Lebduška, náš zastupitel a místopředseda Finančního výboru Pardubického kraje.

V mezikrajském srovnání to není ani skvělé, ale ani hrozné. Pokud to opět očistíme od transferových peněz, tak bychom se v roce 2023 dostali k 41,7% míře zadlužení vůči plánovaným „neprůtokovým“ příjmům kraje.

Je to o dost lepší metrika, než vázat míru zadlužení i na peníze, se kterými kraj stejně nemůže disponovat jinak, než je předat dál k finálním institucím – školám a dalším příspěvkovým organizacím. Zde je třeba zmínit, že tuto výši zadlužení krajský rozpočet ještě zvládne - na splátky dluhu by šlo cca 375 milionů Kć ročně.

Měli bychom už ale myslet na určitou brzdu při tomto tempu zadlužování, především s ohledem na rostoucí míry úrokových sazeb.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články