Řešením jsou kořenové čističky, lesy a zdravá příroda

07. 09. 2021
Řešením jsou kořenové čističky, lesy a zdravá příroda

Propojení přírody s městem, obnova a údržba zdravých lesů jsou témata, která spojují dva kandidáty do poslanecké sněmovny za koalici Pirátů a STAN Jitku Bidlovou a Tomáše Dubského.

Pirátka Jitka Bidlová je architektkou a zastupitelkou v Poličce. Zájem o architekturu, urbanismus, životní prostředí, krajinu a území se u ní probudil již při studiu Ekogymnázia. Její zaujetí ji přivedlo na fakultu architektury v Brně.

„V Poličce jsem v pozici zastupitelky zahájila přípravy pozemkových úprav, které jsou prvním krokem, jak správně plánovat zdravou krajinu a docílit její propojení s městem. Profesně se nám v historickém městě samotném podařilo obnovit otisk přírody v podobě vertikální zahrady na fasádě Městské knihovny nebo úpravami parku Na Valech. Krajinu a klima pak jistě potěší i úspěšný projekt dvou energeticky pasivních bytových domů se 48 byty.“

trendy

Oproti Jitce zájem Tomáše Dubského o životní prostředí a krajinu vychází spíš z praxe a lásky k místu, kde celý život žije a poslední dekádu jej i spoluvytváří. 13 rokem je starostou v obci Vysočina, která se nachází na území dvou chráněných krajinných oblastí Žďárských vrchů a Železných hor. Tvoří ji vesničky Rváčov, Svobodné Hamry, Dřevíkov, Možděnice a několik osad. Nejznámější z nich je Veselý Kopec, jehož součástí je stejnojmenný skanzen. Vysočina se za pečlivého Tomášova vedení může pochlubit několika oceněními, v roce 2015 získala titul Vesnice roku Pardubického kraje.

„Od doby svého starostování se zajímám o okolí, ve kterém žijeme. O možnost, jak jej zvelebit a při tom nenarušit krásu přírody, která nás obklopuje. Stejně jak zmínila Jitka i my jsme začali pozemkovými úpravami. Máme zpracovaný projekt veřejných prostranství, jenž detailně řeší kdy a kde vysadit strom či kam dát lavičku.” říká Tomáš a dále uvádí: “ V posledních pár letech se věnujeme projektu kanalizace. Centrální kanalizace ale nejsou vhodné pro menší obce, proto bych ocenil, kdyby existovala eventualita, aby o dotaci na čističku odpadních vod si mohl požádat sám majitel nemovitosti. Podobně jako tomu je u kotlíkových dotací”, které Tomáš velice chválí.

„Pro menší obce je dobré zvážit čističky, jež lze využít pro více obydlí, jako jsou např. kořenové čističky. Velice inspirativní je v tomto směru obec Hostětín ve Zlínském kraji.” doporučuje případné řešení Jitka.

Nejenže oba shodně řeší pozemkové úpravy, veřejná prostranství a zajímají se o kanalizace, čističky. I problém našich lesů, které jsou napadeny kůrovcem, jim není cizí. Současná společnost by měla vnímat funkci lesa, která je ekologická, ekonomická a společenská. Nyní se bohužel zaměřujeme pouze na tu ekonomickou a i to je jedním z důvodů, proč je mnoho lesů napadeno kůrovcem..

trendy

Co říci na závěr, Tomáši? “K životu je třeba prostor, který je nutné i zachovat.” “A špatná situace veřejného prostoru je nyní velice patrná. Ve městech je málo míst, kam je možné vydat se na procházku, sednout si v příjemném okolí na lavičku. Musíme najít správné řešení, jak propojit území lesů, luk a polí s městy a obcemi”, dodává Jitka.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Libuše Vévodová -  Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému
06.10.2021

Libuše Vévodová - Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému

Pirátská zastupitelka Liba Vévodová z východočeských Svitav je gymnaziální učitelkou matematiky. Při rozhodování, zda se této profesi věnovat, jí pomohlo přesvědčení, že budoucí potenciál leží především v mladé generaci. Ve zvoleném povolání vnímala možnost jak...

CHCI VĚDĚT VÍCE