Jiří Ducháček - Doprava v pardubickém kraji musí být srozumitelná!

22. 02. 2023
Jiří Ducháček - Doprava v pardubickém kraji musí být srozumitelná!

Jiří Ducháček je odborníkem na dopravu a zároveň i předsedou pirátského krajského sdružení. Ve své práci podporuje dlouhodobé projekty, které zajistí prosperitu celého regionu a zároveň pomohou řešit nečekané situace. Poukazoval na špatné řešení krize s krajským dopravcem BUS-LINE a vyžaduje dodržování smlouvy tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost v plném rozsahu.

Pro co se vám hlasovalo lehce?

Určitě pro financování komunikací, škol nebo hasičských sborů. Je důležité investovat do infrastruktury a vybavení potřebného pro řešení nejen krizových situací.

S čím jste zásadně nesouhlasil?

S návrhem plošného odpuštění pokuty za nedodání díla pro tvrz Bouda. Určitě mi nevadilo zmírnění sankce, ale nelze rozhodnout bez řádného odůvodnění. Ono to pak může vypadat, že nejednáme s péčí řádného hospodáře. Každý takový případ si žádá řádné projednáníí. Dále i s postupem při řešení krize autobusové dopravy. Není možné nechat lidi v nevědomosti a čekat na zastávkách bez informací, zda spoj vůbec pojede. Určité problémy budou vždy, ale mělo by se jim předcházet. Možná i budoucí změnou v systému výběru dodavatele.

Jaká témata na kraji otevíráte? Co je vaším tématem?

Určitě dopravní problematika a práce integrovaného záchranného systému. Což bylo třeba hodně důležité v době covidové krize.Nelze s velkou slávou otevřít novou komunikaci a v důsledku její výstavby ponechat poničené ty stávající.

Jiří Ducháček

Které oblasti se Pardubický kraj věnuje podle vás málo?

Problém zdravotnictví určitě vyžaduje větší součinnost a pozornost. Stálý dohled vyžaduje i veřejná autobusová doprava. Je třeba důsledně požadovat výkony, které byly na začátku jednání smluvně deklarovány.

Jste v polovině výkonu svého mandátu. Co chcete ještě stihnout?

Zajisté se chci i nadále zaměřit na zkvalitnění dopravní obslužnosti.Ale to je práce na delší časový horizont, než jedno volební období.

Jaký osobní přínos má pro vás práce v krajské samosprávě?

Je to šance posunout a zlepšit některé věci. Zároveň je to i zdroj informací, které umožňují vidět věci v širších souvislostech. Například můžeme spolupracovat s okolními regiony, a to i na polské straně. Je potřeba si uvědomit že kraj není sám. Naopak je třeba hranice spíše brát jako virtuální a nehrát si jen na vlastním písečku.

Změnil se díky vaší politické práci pohled na krajskou samosprávu?

Spíš se prohloubil. Stále se snažím seznámit s novými věcmi. Určitě je potřeba se věnovat tématům co kraj řeší, a hlavně přenést připomínky občanů do praxe. Je pravda, že většina projektů je dlouhodobá a jejich realizace za jedno volební období je nemožná. Proto vidím ze svého pohledu nutnost kontinuality a podpořit dobré projekty bez ohledu na to, zda je navrhne koalice nebo opozice.

Jiří Ducháček

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pomáhat lidem v sociálně vyloučených lokalitách musíme cíleně a systematicky. Olga Richterová spolu s Lucií Fukovou navštívily největší vyloučenou lokalitu v Pardubickém kraji
13.03.2023

Pomáhat lidem v sociálně vyloučených lokalitách musíme cíleně a systematicky. Olga Richterová spolu s Lucií Fukovou navštívily největší vyloučenou lokalitu v Pardubickém kraji

Česká Třebová, 14. března 2023 – Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, spolu s Lucií Fukovou, vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny, a se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a organizace věnující se sociálním službám v...