Filip Mezera - Hospodaří Pardubický kraj se svým majetkem efektivně?

01. 03. 2023
Filip Mezera - Hospodaří Pardubický kraj se svým majetkem efektivně?

„Prioritou je pro mě efektivita vynakládání finančních prostředků kraje. Podporuji všechny projekty, které vedou k rozvoji našeho regionu,“ říká Filip Mezera, člen majetkové komise a kontrolního výboru krajského zastupitelstva.

Pro co se vám hlasovalo lehce?

Nejlépe se mi hlasuje pro aktivity, které vedou k rozvoji našeho kraje, a zároveň, třeba i nepřímo, pomáhají v řešení komplexních problémů. Kraj má ve velmi solidní strategii rozvoje zahrnutý například rozvoj internetového spojení i do odlehlých částí pomocí optických kabelových rozvodů podél krajských silnic. Pokud chceme řešit vylidňování venkova, a naopak trochu utlumit překotnou a často problematickou výstavbu v okolí velkých měst, pak toto je jedna z možných cest.

S čím jste zásadně nesouhlasili?

Největší problém jsem měl se zprávami z jednání rady týkající se autobusové dopravy. Zprávy z jednání rady bere zastupitelstvo pouze na vědomí a není tam žádné přímé rozhodnutí. Avšak kroky, které rada podnikla v rámci jednání se společností BusLine, mi nejsou pochopitelné. Společnost jednoznačně situaci s převzetím linek na východě kraje podcenila a nedodržela podepsanou smlouvu. Místo důsledného řešení jsme se půl roku doslova plácali v jakémsi paskvilu, který byl pro občany zcela nevyhovující. Sjednané spoje nevyjížděly, informace od společnosti se k vedení kraje natož pak k občanům dostávaly se zpožděním. Výsledkem je omezení spojů a nejasná situace s odškodněním. Tohle bylo skutečné a zcela evidentní selhání rady.

Jaká témata na kraji otevíráte? Co je vaším tématem?

Jako člen majetkové komise a kontrolního výboru se zabývám majetkem kraje a jeho investicemi. Ale stejně tak jsem velice pečlivě četl i koncepční materiály. Pokud bych měl přece najít jedno pojítko, tak tím je efektivita vynakládaných prostředků. Ta mě zajímá v podstatě v jakékoliv oblasti, které se věnuji.

Které oblasti se Pardubický kraj věnuje podle vás málo?

Neřekl bych málo, jako spíš zmatečně se řeší spolupráce škol, firem a rozjezdu podnikání. Část, a ještě ne zcela efektivně, spadá pod podnikatelský inkubátor (P-Pink). Jedná se však o dílek skládačky v celém problému. Například spolupráce škol a firem se rozvíjí pouze na lokální úrovni. Přitom jsou firmy, které působí napříč regionem a mohly by mít významný přínos v rozvoji vzdělávání. Například v oblastech finanční gramotnosti, internetových rizik nebo technického vzdělání.

Jste v polovině výkonu svého mandátu. Co chcete ještě stihnout?

Rád bych změnil pohled na činnost kontrolního výboru, jehož jsem členem. Naše práce je stále a dle mého neprávem vnímána negativně. Jak ze strany rady, tak úředníků. Ve většině případů však kontrolní činnost provádějí lidé, kteří se o dané téma zajímají. Mohou přinést vlastní pohled na danou oblast nebo proces. To může vést ke zvýšení efektivity jak činnosti kraje, tak vynakládaných prostředků. I kdyby jen kontrola konstatovala dodržení platných pravidel a postupů, pak bych já na místě kontrolovaného byl rád za to, že mám nezávisle potvrzeno, že konám správně.

Jaký osobní přínos má pro vás práce v krajské samosprávě?

Uvedu na konkrétním případě. Mohu jednoduše informovat místní samosprávu, jak postupují přípravy obchvatu Sezemic, tedy města, kde žiji. K informacím mám jakožto člen majetkové komise jednoduchý přístup. Informace by samozřejmě dostal jakýkoliv občan, pokud by si o ně požádal. Přesto je jednodušší informace získat z osobní komunikace s konkrétním úředníkem, kde se lze zeptat i na jeho vlastní názor nebo pohled.

Změnil se díky vaší politické práci pohled na krajskou samosprávu?

Příliš ne. Já jsem dlouhodobě před zvolením zastupitelem chodil na jednání zastupitelstva. Přehled o tom, jak kraj funguje, jsem měl dobrý. Největší nedostatky dle mého přetrvávají u výborů, které často fungují “automaticky”. Tedy jejich vlastní přidaná hodnota je velmi nízká. Přitom to je právě to místo, kde by úředníci měli dostávat zpětnou vazbu od odborné veřejnosti. Bohužel pro některé kolegy je výbor pouze dalším řádkem v dlouhém seznamu různých funkcí. Tomu pak na výboru odpovídá jejich aktivita. V horším případě i docházka.

Filip Mezera

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pomáhat lidem v sociálně vyloučených lokalitách musíme cíleně a systematicky. Olga Richterová spolu s Lucií Fukovou navštívily největší vyloučenou lokalitu v Pardubickém kraji
13.03.2023

Pomáhat lidem v sociálně vyloučených lokalitách musíme cíleně a systematicky. Olga Richterová spolu s Lucií Fukovou navštívily největší vyloučenou lokalitu v Pardubickém kraji

Česká Třebová, 14. března 2023 – Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, spolu s Lucií Fukovou, vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny, a se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a organizace věnující se sociálním službám v...