Zlepšení digitalizace úřadu je plusem pro občany i samosprávu

18. 03. 2021
Zlepšení digitalizace úřadu je plusem pro občany i samosprávu

V zastupitelstvu Pardubického kraje vznikl po volbách nových výbor pro digitalizaci, IT a eGovernment. Jeho vedení bylo svěřeno Pirátům. Předsedou se tak stal Andrej Ramašeuski, který má s IT technologiemi více než dvacetiletou zkušenost. Od počátku nového volebního období uplynulo několik měsíců, ale už teď patří nový výbor k těm nejaktivnějším. Přispěla k tomu i vstřícnost k novým technologiím, které v dnešní době pomáhají s komunikací na mnoha úrovních běžného života.

Jednou z prvních věcí, kterou výbor jednomyslně odsouhlasil, byla změna jednacího řádu zastupitelstva. Ta umožní v rámci pevně daných mantinelů úplné i částečné distanční jednání výborů a komisí krajského zastupitelstva.

„Je to reakce nejen na aktuální situaci, ale celkově má tato změna větší agilitu výborů. Mám radost, že do výboru kolegové z ostatních politických stran nominovali kvalitní zástupce, často lidi z praxe, kteří s sebou nesou znalost problematiky i zajímavých návrhů řešení konkrétních problémů,“ chválí si spolupráci Andrej Ramašeuski.

Změnami v jednacím řádu se v této souvislosti zabývá i krajská rada a výsledný dokument nakonec posoudí zastupitelstvo.

„S ohledem na to, že shoda panuje v tomto bodě napříč politickými stranami, tak se dá očekávat, že bude zastupitelům předložen kvalitní návrh, který umožní pravidelná jednání bez ohledu na okolní podmínky,“ dodal předseda výboru pro digitalizaci, IT a eGovernment.

K časté komunikaci mezi členy výboru byla zvolena telekonferenční platforma fungující na principu svobodného softwaru. Ta umožňuje efektivní spolupráci, včetně distribuce dokumentů.

„Rádi bychom obdobným způsobem nastavili komunikační kanály v rámci zastupitelstva, výborů nebo komisí. Nahradit zastaralé aplikace by mohl software, který bude splňovat normy krajského úřadu na řízení přístupových oprávnění, bezpečnost i uživatelskou přívětivost. Navíc využití svobodného softwaru šetří peníze na jiné projekty a zároveň zvyšuje bezpečnost a nezávislost IT řešení úřadu,“ vysvětlil Andrej Ramašeuski.

Další výzvou je pro výbor zpracování ICT strategie pro období 2021-2024. Členové výboru se shodují, že by nový dokument měl být oproti předchozí verzi (https://www.pardubickykraj.cz/koncepce) více ambiciózní a konkrétní.

Velkým úkolem je pro všechny zainteresované projekt digitálních technických map, který mají řešit jednotlivé krajské úřady (více ZDE.) Tento nástroj usnadní nejen plánování územního rozvoje, ale i komunikaci mezi občanem a úřady nebo úřadů mezi sebou.

„Přestože tuto agendu budou řešit primárně krajští úředníci, tak výbor bude přípravy sledovat a případně i přidávat poznatky a postřehy z jiných krajů, kde se tato problematika též řeší. Projekt má ambici přinést občanům kvalitní informace o území. Je však nutné velmi dobře zvážit jaká data a v jakém režimu získávat a následně poskytovat dál,“ sdělil Andrej Ramašeuski.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Libuše Vévodová -  Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému
06.10.2021

Libuše Vévodová - Vyspělá společnost dává příležitost k uplatnění každému

Pirátská zastupitelka Liba Vévodová z východočeských Svitav je gymnaziální učitelkou matematiky. Při rozhodování, zda se této profesi věnovat, jí pomohlo přesvědčení, že budoucí potenciál leží především v mladé generaci. Ve zvoleném povolání vnímala možnost jak...

CHCI VĚDĚT VÍCE