Andrej Ramašeuski - Pardubický kraj by měl podporovat digitalizaci ve městech a obcích?

08. 03. 2023
Andrej Ramašeuski - Pardubický kraj by měl podporovat digitalizaci ve městech a obcích?

„Kraj by se měl více angažovat v administrativní a technické podpoře malých obcí, aby byly schopné zajistit provoz kvalitních webových stránek v souladu s legislativou,“ říká předseda výboru pro informatiku, digitalizaci a e-Goverement Andrej Ramašeuski.

Byla nějaká hlasování, která považujete za jednoduchá??

Každý bod, který byl předjednán na výborech zastupitelstva kraje, by se dal považovat za správný. Ten filtr je nastaven tak, že pravděpodobnost toho, že se na zasedání zastupitelstva dostane něco opravdu špatného, je relativně nízká. Je potřeba to ovšem hlídat. Dá se tedy mluvit o jednotlivých hlasováních, na která jsem hrdý. Třeba, ještě před ruskou invazí na Ukrajinu schválil Pardubický krajpolitickou rezoluci na podporu suverenity a integrity Ukrajiny. Dále jsme podpořili několik dotací pro Podkarpatí. I když se nejednalo o velké částky, samotný akt pomoci znamená pro tuto oblast opravdu hodně. Při rozdělování peněz uvnitř kraje jsem vždy nejraději podpořil investice do venkova a do životního prostředí. Nejspíš proto, že na venkově žiji a vím, jak složité je pro malou obec zajistit nějaké investiční prostředky pro její vlastní rozvoj.

S čím jste zásadně nesouhlasili?

Opravdu špatné věci mají jen malou šanci se dostat na jednání zastupitelstva. Nicméně i tady mám některá témata, ke kterým se stavím s určitou nedůvěrou a nerad bych je podporoval. Jsem rozhodně proti jakýmkoliv výjimkám pro znečišťovatele životního prostředí. Nemám rád podporu větších podnikajících subjektů, která může být i nepřímá. Dávám velký pozor, když se financuje agrární nebo hospodářská komora. Nejsem přesvědčený o tom, že tyto lobbistické skupiny jednají ve prospěch kraje. Také bych nezvednul ruku v případech, kde bych viděl jen náznak střetu zájmů. Ani kdyby byl v mezích zákona. Nepovažuji to za morální.

Jaká témata na kraji otevíráte?

Mou gescí a hlavním tématem je digitalizace. Bohužel, na jednání zastupitelstva není tím nejdůležitějším. Výbor pro informatiku, digitalizaci a e-Goverement, který řídím, zůstává spíš diskuzním kroužkem, na němž probíráme rozhodnutí, která v oblasti informatiky učinila rada. Dále interpelujeme vedoucího oddělení informatiky kanceláře vedoucího krajského úřadu. Jediný zajímavý projekt, který výbor pro informatiku dostal k projednání a aktivně se zapojil do obsahu, byla ICT strategie krajského úřadu. Dále se nám podařilo zajistit mailové schránky pro všechny krajské zastupitele a nahrazení zastaralého systému pro distribuci podkladů pro zastupitele na otevřeným softwarem - Nextcloud.

Které oblasti se Pardubický kraj věnuje podle Vás málo?

Kraj by se měl více angažovat v administrativní a technické podpoře zastupitelstev malých obcí. Je bohužel úplně běžným jevem, když jsou zvolené zastupitelstvo a starosta v oblasti řízení samosprávy naprosto nekompetentní. Nemají prostředky na zaplacení tajemníka úřadu, nezvládají administrativu, nejsou mnohdy schopni zajistit provoz kvalitních webových stránek v souladu s legislativou a jsou odkázáni na externí účetní. Mohou samozřejmě dostat metodickou podporu od Ministerstva vnitra, ale to je málo. Navíc, kraj je blíž a lépe ví o problémech obcí na jeho území.

Andrej Ramašeuski

Jste v polovině výkonu svého mandátu. (práce) Co chcete ještě stihnout?

V tomto volebním období mám v plánu zřízení výboru pro digitalizaci, který by získal plnohodnotné postavení mezi dalšími výbory zastupitelstva a dostával k projednání podklady ke všem projektům, kde se dá počítat alespoň částečný přesah do oblasti informačních technologií. Také bych byl rád, kdyby se plnila krajská ICT strategie. Rok po schválení by se už mohlo začít s evaluací jejího plnění. Budu dohlížet na vývoj a nasazení krajského dotačního portálu, plánuji také nastartovat proces modernizace krajského webu. Doufám, že se nám podaří dostat i k informační podpoře malých obcí.

Jaký osobní přínos má pro vás práce v krajské samosprávě?

Nejprospěšnějším pro mě bylo uvědomění si limitů samosprávy a přísnější vytyčení kompetenčních hranic. Za velice důležité považuji také navázání vztahu se zástupci dalších politických uskupení a s krajskými úředníky. To jsou kontakty a zkušenosti, bez kterých se krajská politika nedá dělat ani z opozice, ani z koalice.

Změnil se díky vaší politické práci pohled na krajskou samosprávu?

Pozitivně mě překvapila kvalitní a zodpovědná práce zaměstnanců krajského úřadu. Úředníci, na rozdíl od nás, politiků, dělají svou práci dlouhodobě a celkem dobře. Navíc za tabulkové platy. Musí to být opravdu lidé, kteří ten kraj a tu práci mají rádi, jinak si to nedokážu vysvětlit. Negativním překvapením byla zastaralost a pokročilý vendor locking krajských informačních systémů a jen malou ochotu ten problém řešit. Ale zdá se, že s novým vedoucím oddělení informatiky se v tom dá očekávat určitý pokrok.

Andrej Ramašeuski

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pomáhat lidem v sociálně vyloučených lokalitách musíme cíleně a systematicky. Olga Richterová spolu s Lucií Fukovou navštívily největší vyloučenou lokalitu v Pardubickém kraji
13.03.2023

Pomáhat lidem v sociálně vyloučených lokalitách musíme cíleně a systematicky. Olga Richterová spolu s Lucií Fukovou navštívily největší vyloučenou lokalitu v Pardubickém kraji

Česká Třebová, 14. března 2023 – Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, spolu s Lucií Fukovou, vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny, a se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a organizace věnující se sociálním službám v...