Pirátský záchranný kruh

Pomáháme osobám v tížívé životní situaci způsobené následky koronavirové krize.

pzk-logo

Spouštíme program PIRÁTSKÝ ZÁCHRANNÝ KRUH, do kterého jsme vložili ze svého rozpočtu 200 tisíc korun, především na úkor kampaně do krajských voleb. Cílem tohoto projektu je finanční pomoc jednotlivcům, rodinám a drobným podnikatelům v tíživé životní situaci způsobené následky krize, a tak podpora občanských iniciativ a neziskových organizací zaměřených na pomoc potřebným. Peníze tak budou složit ke zmírňování dopadů korona krize na veřejnost.

Program má dvě základní části. Drobné dary do 5 tisíc Kč a větší dary nad 5 tisíc korun. Drobné dary budeme poskytovat přímo na základě darovací smlouvy. Pro větší dary budeme organizovat peer to peer sbírky přímo pro vybrané konkrétní osoby, podnikatele nebo organizace a dary, které bude do sbírky posílat veřejnost, budeme jednou násobit až do maximální výše 15 tisíc korun na jeden projekt. Sbírky budeme vypisovat prostřednictvím platformy Znesnaze21 od Nadačního fondu pomoci.

Pro přihlášení do programu slouží dva online formuláře. Jeden je určen pro jednotlivce, rodiny a drobné podnikatele, druhý pro organizace a skupiny. Pomocí formulářů zjistíme základní informace a sestavíme příběh žadatele, který bude následně posuzovat organizační výbor programu a rozhodne o jeho zařazení do programu a poskytnutí přímé pomoci, nebo vypsání sbírky. Hodnotící kritéria jsou součástí pravidel programu, kde je také uvedeno, pro koho je program především určen.

Členové organizačního výboru jsou: Ivana Böhmová, Lenka Španihelová, Daniel Lebduška, Vladek Vácha, Filip Mezera a vedoucím výboru je Pavel Štěpánek (tel: 770 113 647, mail: pavel.stepanek@pirati.cz).

pzk-pravidla

Sdílení je aktem lásky