Vladek Vácha

technolog, provozovatel soukromého muzea

Vladek Vácha (8. srpna 1980) člen Pirátské strany a KET Bezpečnost, Doprava, Sport, Kultura, Průmysl a cestovní ruch. Vladek Vácha pochází z města Česká Třebová a od roku 2017 žije v obci Mistrovice na Králicku.

Vystudoval SOŠ TO v České Třebové.

V letech 2009 - 2013 pracoval jako OSVČ ve finančnictví, přednášel (komunikace, obchodní dovednosti, finanční gramotnost) a věnoval se personalistice. v roce 2003-2009 a 2013 až do současnosti pracuje v jedné firmě od nejnižších pozic až se vypracoval z obsluhy CNC/NC přes kvalitáře, mistra výroby (přímé vedení 50ti osob) až na současnou pozici technolog/konstruktér.

Je spoluautorem novelizace zákona o „Bezpečnostním materiálu“ a byl odborným garantem pro sk.6. Byl úspěšným iniciátorem v rámci řešení majetkoprávních sporů mezi MO ČR a provozovateli muzeí čs. opevnění.

Angažuje se v aktivitách souvisejících s kulturou, kde od 1998 provozuje své muzeum, publikuje v periodikách a knihách. Pravidelně vystupuje v médiích (TV, noviny, rádia). Spoluzakladatel KPO o.p.s. , která se věnuje zastřešováním muzeí na „kralicku“ v komunikaci s krajem.

Jeho internetová prezentace vhtm.valka.cz je pravidelně archivována Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Je součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

V roce 2014 byla KPO o.p.s., kterou spoluzakládal a je členem oceněna nejvyšším vyznamenáním, kterým Pardubický kraj oceňuje osoby, skupiny, které se zasloužili o rozvoj „Pardubického kraje“ a to cenou za „Zásluhy o Pardubický kraj“. V roce 2018 byl v rámci 100 let od vzniku republiky oceněn hejtmanem Pardubického kraje pamětním oceněním udělovaným osobnostem Pardubického kraje.