Vít Hořenovský

producent hudebního klubu, OSVČ


bez politické příslušnosti