Matěj Karas

pracovník odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí na MPSV, mediátor, člen komise pro rodinu a děti, herec-ochotník

Matěj Karas je zástupcem v Komisi pro rodinu a děti Rady města Pardubic za Pirátskou stranu. Vystudoval magisterský obor Sociální antropologie na Univerzitě Pardubice, kde se věnoval sociálnímu vyloučení v romských osadách na Slovensku. Čtyři roky pracoval s ohroženými dětmi a mladými dospělými v Chrudimi. Nejprve v organizaci SOPRE jako dobrovolník, od roku 2014 do 2017 v neziskové organizaci Šance pro Tebe, jako terénní sociální pracovník.

Má kurz pracovníka v sociálních službách. Od roku 2017 je na pozici krajského síťaře v projektu realizovaném MPSV - Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, který má za cíl podporu spolupráce aktérů v síti služeb pro ohrožené rodiny a děti. V rámci projektu se věnuje například rozšíření cochemské praxe v Pardubickém kraji a tématice rozchodových situací rodičů celkově, dále tématu ohrožených dětí na ZŠ, včasné intervenci ohrožených dětí a následné optimální pomoci.