JUDr. Lucie Procházková, Ph.D.

Lucie Procházková (* 1984) je rodačkou z Moravské Třebové, ale od útlého dětství bydlí v podstatě po celý svůj život v Pardubicích. Od roku 2017 je registrovaným příznivcem Pirátské strany.

Magisterské i doktorské studium absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získala doktorát v oboru Právo životního prostředí. Pracovní zkušenosti získávala zejména v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí a později na Krajském úřadě Pardubického kraje, krátkodobě (brigády, stáže, dobrovolnická činnost) též např. v Ekologickém právním servisu (nyní Frank Bold), v Advokátní kanceláři Slezák a partneři v Hradci Králové, v Parlamentním institutu.

Má dvě malé děti, při rodičovské dovolené začala pomáhat na menší úvazek pirátskému poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi jako jeho regionální asistentka (organizace programu v Pardubickém kraji, provoz pardubické kanceláře, příprava odborných podkladů pro jednání poslanecké sněmovny a jejích výborů). Věnuje se také vysokoškolské výuce práva pro neprávníky, v současné době na Univerzitě Pardubice a na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty.

Za důležitý zdroj svých zkušeností a životních postojů považuje činnost v Junáku - českém skautu, z.s., kde nyní vede oddíl rodičů s dětmi, je členkou ústředního orgánu - rozhodčí a smírčí komise spolku a věnuje se vzdělávání činovníků a činovnic.

CHCI VĚDĚT VÍCE