Mgr. Lenka Španihelová

Lenka Španihelová (19. dubna 1984) pochází z Valašského Meziříčí a od roku 2014 žije v Pardubicích.

Vystudovala Střední průmyslovou školu mlékárenskou v Kroměříži, obor Analýza potravin. Vysokou školu vystudovala v Praze, bakalářský obor Sociální a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, magisterský obor Sociální pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia se věnovala práci se seniory v České Alzheimerovské společnosti, práci s lidmi s duševním onemocněním ve společnosti Vida a práci s ohroženou mládeží v organizaci Barevný svět dětí.

Po ukončení studia nastoupila jako ředitelka nově vzniklé grafické sociální firmy Maturus, o.p.s., která zaměstnává osoby se zdravotním postižením a úzce spolupracuje s Jedličkovým ústavem a školami.

V současné době je na mateřské dovolené se dvěma dětmi. Zabývá se jako dobrovolník organizováním dobročinných sbírek - sbírka pro uprchlíky, vánoční krabice pro děti z ohrožených rodin a veřejné aktivity - zapojení do iniciativy Milion chvilek pro demokracii.

K Pirátům se připojila oficiálně v lednu 2018, členkou se stala v květnu téhož roku.

Její téma je především sociální politika a zapojení občanů do veřejného života.