Bc. David Marhold

David Marhold (* 27. listopadu 1996) je koordinátorem krajského sdružení a rezignující 2. místopředseda místního sdružení Svitavsko. Je členem komise pro kulturu a cestovní ruch rady města Svitavy. K Pirátům se přidal na podzim roku

  1. Ještě jako příznivec pomáhal se závěrem kampaně komunálních voleb ve Svitavách. David pochází ze Svitav, kde ještě stále žije. Často také pobývá v Olomouci, kde studuje.

Vystudoval gymnázium ve Svitavách a bakalářský program (historie a německá filologie) na FF Univerzity Palackého v Olomouci, kde pokračuje v navazujícím studiu. Dále studuje práva na PF téže univerzity. Na univerzitě se angažuje v historickém studentském spolku, který v ak. rok 2018/19 i vedl. Je aktivním skautem, dříve vedl skautský oddíl. Nyní působí jako instruktor na skautských kurzech a jako statutární orgán (zástupce vedoucího) pobočného spolku.

Zajímá se o kulturu, školství a volný čas, ale i komunální politiku.