Andrea Linhartová

Andrea Linhartová (18. března 1976) pochází z Chrasti, kde v současnosti i žije. Vystudovala gymnázium. Po studiu odjela na rok do Irska. Během pobytu v Irsku vycestovala na krátký studijní pobyt do USA. Když se vrátila do Čech, pracovala rok v Praze. Během tohoto roku dostala opět příležitost vycestovat, tentokrát do Nizozemí. Zůstala zde 6 let, vystudovala Holandštinu a pracovala ve firmě organizující mezinárodní kongresy. Po složení státní zkoušky z jazyka začala pracovat pro mezinárodní společnost, která rozprodávala PC hardware a software. Posledních 14 let žije opět v Čechách. Několik měsíců učila angličtinu, po té pracovala v mezinárodní firmě zabývající se ocelářstvím. V současnosti pracuje ve zdravotnictví. Mluví plynule anglicky a holandsky. Angažuje se v aktivitách souvisejících s kulturou a sportem. Většinu volného času věnuje rodině. Mezi její zájmy patří čtení, relax a práce na zahradě, dříve i kreslení.