Vedení Rudoltic tají investiční záměry obce

30. června 2019
Vedení Rudoltic tají investiční záměry obce

Pirátští zastupitelé v Rudolticích opět poukazují na pochybné praktiky vedení obce. Ing. Vilém Jílek a Mgr. Tomáš Kolomý mají podezření, že vládnoucí koalice má zájem před občany tutlat investiční záměry obce.

Paní místostarostku Jolanu Kobzovou Rudoltičtí Piráti v dubnu 2019 kontaktovali a upozornili na zjevné nedostatky nacházející se ve smlouvě uzavřené mezi obcí a obecní společností za miliónovou zakázku. I přes ujištění p. místostarostkou, že se smlouva dá do pořádku, a tím by se vysvětlilo, kam finanční tok odešel nebo kam je namířen, je pořád zveřejněna v registru smluv v původním chybném znění bez dodatků.

Celá transakce je také podezřelá tím, že za obce ji podepsal starosta Mgr. Ivo Kolomý a za zhotovitele – obecní společnost - jednatel a současně obecní zastupitel Miloslav Šrámek.

Věc bude mít ještě pokračování. Pirátští zastupitelé budou požadovat vysvětlení celé kauzy od vedení obce, tak aby bylo čitelné k jaké transakci vlastně došlo. Jednotlivé nedostatky ve smlouvě naleznete v příloze číslo 1.

Příloha číslo 1

Smlouva je veřejně dostupná na obecních stránkách v sekci obecní úřad – veřejné zakázky jako „Volnočasové centrum v hospodářském stavení č.p. 5 v Rudolticích“, datum vložení 1.3.2019., http://www.rudoltice.cz/2019

  • Datum podpisu smlouvy je 13.12.2018, ve stejném dni, kdy ji Rada obce schválila.
  • Termínem pro zahájení prací je po podpisu této smlouvy dle klimatických podmínek.
  • Termínem ukončení prací je nejpozději do 31.7.2018.(ČL. III. - Čas plnění).

Celý obchodní vztah založený touto smlouvou (ČL. X. - Závěrečná ustanovení) se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Tento zákon byl s účinnosti dne 1. ledna 2014 zrušen.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.