V Pardubickém kraji pokračuje stará koalice oděná do nového hávu. Co na to říkají Piráti?

13. října 2020
V Pardubickém kraji pokračuje stará koalice oděná do nového hávu. Co na to říkají Piráti?

Voliči v Pardubickém kraji před týdnem rozhodli o výsledcích krajských voleb. Netrvalo dlouho a v sobotu 3.října navečer bylo domluveno memorandum o spolupráci a několik dní poté podepsaná koaliční smlouva. V Pardubickém kraji bude i nadále vládnout staronová koalice složená z 3PK (ČSSD), ODS+TOP09, Koalice pro Pardubický kraj a STAN. Do opozice se tak dostali Piráti s hnutím ANO. Dle nám dostupných informací budou mít jednotliví radní přiřazeny u nich uvedené gesce. Přinášíme vám náš pohled na nové vedení Pardubického kraje.

Staronový hejtman Netolický zcela určitě postavil svou koalici politicky podle svých zájmů. Bohužel někdy se zájmy politiků a občanů poněkud kříží. Zda je to zrovna tento případ, necháme na posouzení čtenářů.

Začněme nováčky v radě. Prvním je pan Alexandr Krejčíř - radní pro majetek, sport a IT. V oblasti majetku má zkušenosti z předchozího volebního období, kdy byl nejen členem kontrolního výboru a výbor pro zdravotnictví, ale i majetkové komise rady. Jeho orientace v dalších dvou oblastech je pro nás záhadou. Očekáváme, že se bude orientovat v oblasti financování amatérského i profesionálního sportu, dotačních programů Národní sportovní agentury a také v rozvoji sportovišť pro neorganizovaný sport, který je v našem kraji nekoncepční. V IT je nutné mít přehled o základních trendech, kterými se nové technologie ubírají, především pak o těch využitelných ve veřejné správě, jako jsou oblasti big data, chytrých technologií, open-source a především kriticky důležité kybernetické bezpečnosti. V tom má náš kraj skutečně co dohánět a je potřeba někoho, kdo jasně ukáže směr.

Dalším je radní pro školství Josef Kozel (3PK), který má mnoho zkušeností právě se sportovní oblastí. Linka se školstvím nám však není zcela jasná. Od radního pro školství očekáváme určení směru, jakým se budou hlavně střední školy posouvat směrem k moderním formám vzdělávání, např. zvýšení kvality výuky cizích jazyků, přiblížení výuky současné praxi nejen v technických, ale i všeobecných oborech. Zároveň je třeba provést školství probíhající koronavirovou krizí. Zatím až příliš mnoho škol řeší distanční výuku pro studenty nejnákladnější formou, tedy využitím produktů firmy Microsoft.

Dále tu máme radního pro životní prostředí Miroslava Krčila (3PK). Jsme zvědaví, jak pan Krčil zvládne být zároveň radním Pardubického kraje a starostou Hlinska. Každopádně od něj budeme požadovat orientaci v problematice životního prostředí, které na západě kraje trpí nadměrnou imisní zátěží, na východě pak akutní kůrovcovou kalamitou. A všude nám pak chybí voda v krajině. Troufáme si tvrdit, že zkušenost s obranou zisků rakouské společnosti provozující infrastrukturu VaK Chrudim k tomu stačit nebude.

Nováčkem je i paní Michaela Matoušková (STAN), která na sebe vzala velmi složité téma krajského zdravotnictví. To trpí nejen akutní epidemií Covid19, ale i chronickými problémy s nedostatkem personálu. Doporučujeme co nejrychleji nastudovat koncepci krajského zdravotnictví a začít přemýšlet, jak vyřešit problematické body, které se nedají zamáznout prostým "nalitím" peněz, kterých se nyní navíc nedostává. Každopádně jí držíme v tomto nelehkém úkolu palce.

Tímto se přesouváme k matadorům. Pan radní Ladislav Valtr (ODS) se naopak zdravotnictví "zbavil" a přešel na regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Očekáváme maximální snahu o zapojení místních firem do inovačních projektů, dohled nad čerpáním peněz z různých programů (např. ITI) a přípravu kvalitních projektů, které kraj budou v budoucnosti táhnout dopředu.

Posledním radním za ODS je první náměstek hejtmana Michal Kortyš, staronový radní pro dopravu. Pan Kortyš v uplynulých 4 letech dokázal, že doprava je nad jeho možnosti. Předpokládáme, že především časové, protože skloubit náročné pozice senátora, radního pro dopravu na kraji a ještě radního v Litomyšli je úkol hodný supermana. Od radního pro dopravu bychom nyní čekali aktivní řešení přivaděčů k D35, například napojení u Litomyšle. Dále aktivní řešení stavu krajských silnic (tedy silnic 2. a 3. třídy), nebo optimalizaci dopravní obslužnosti. Zatím nemáme zprávu o žádném plánu, který by v této oblasti pan radní měl.

Dalšími zkušenými politiky jsou kolegové z Koalice pro Pardubický kraj Roman Línek, jako náměstek hejtmana a radní pro oblast investic, a Pavel Šotola pro sociální oblast a neziskový sektor. Zvláště druhý jmenovaný bude mít hodně práce s udržením maximálního množství sociálních služeb v Pardubickém kraji. Oběma však věříme, že své gesce zvládnou, což předvedli i v minulém období.

Stejně tak víme, že pan hejtman Martin Netolický svou roli politika zvládne. Bohužel jím postavená rada (i za předpokladu, že všichni budou svou práci dělat čestně a poctivě) je podle nás pevně zakotvena ve století dvacátém a bude působit další zaostávání kraje ve věcech klíčových pro 21.století, tedy například dopravní a IT infrastruktura, moderní školství, vyvážená péče o krajinu atd. Sledovaná bude i oblast zdravotnictví, které je pod těžkým tlakem nedostatku peněz, zdravotníků a zároveň stále se rozvíjející epidemie.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.