Uklízíš? Zaplatíš!

10. dubna 2018
Uklízíš? Zaplatíš!

Piráti se v Pardubickém kraji připojili k akci Ukliďme Česko. V některých městech, jako třeba v Pardubicích, Chrudimi nebo Svitavách, přímo jako organizátoři. V jiných městech a vsích, jako třeba v České Třebové, Moravské Třebové nebo v Sezemicích, se připojili k akcím místních spolků a organizací. Celkem se zapojilo přes 50 dobrovolníků a sesbíraly se metráky odpadu. A zatímco v některých městech nám odpad bez problémů odvezly místní technické služby, v Pardubicích nám odpad odvézt odmítli.

"Zorganizovali jsme úklid v Bubeníkových sadech na trase až k lávce pod nemocnicí po obou březích Chrudimky. Úklidu se zúčastnilo přibližně 25 dobrovolníků, z toho 8 dětí, převážně z řad lidí, které jsme do té doby neviděli – a za jejich velké nasazení samozřejmě děkujeme. Abychom nezatěžovali už tak napjatý rozpočet organizátorů, nakoupili jsme pro účastníky vše potřebné ze svého. Vzhledem k přibývajícímu počtu nahlášených dobrovolníků jsme přibližně tři týdny před akcí požádali Služby města Pardubic o informace k podpoře, která je akci Ukliďme Česko ze strany města poskytována. Předpokládali jsme vstřícný a aktivní přístup,"

říká Ondřej Karas, člen Pirátské strany, organizátor Pardubického úklidu a aspirant na lídra komunální kandidátky v tomto statutárním městě.

Odpověď však tak vstřícná nebyla:

"Dobrý den, pane Karasi, minulý týden jsem Vám slíbila vyjádření města ohledně možné podpory úklidu města v rámci akce Ukliďme Česko. Po zaslaném stanovisku města Vám proto musím napsat, že město bude hradit akce, které organizují nezávislé organizace, zájmové spolky, volná sdružení občanů apod... akce úklidu organizovaného Českou pirátskou stranou nebude městem z tohoto důvodu podpořena."

Kontejner, který k velké radosti využily i jiné uklízející party, tedy Piráti objednali a zaplatili ze svého. Stejně jako potřebné pytle a ochranné pomůcky.

"Silně se ohrazuji proti postupu SmP-Odpady a.s. Nevíme, jakou má spojitost akce Ukliďme Česko s politickou orientací svých organizátorů, a nechápeme, jaký je rozdíl mezi úklidy, které jsou pořádány starosty obvodů, a těmi, za kterými stojí politické strany nebo církve. Tato společnost si zřejmě plně neuvědomuje, že naši dobrovolníci dělají práci, kterou by měli odvádět oni, a drze po nás chce peníze za odvoz nasbíraného odpadu."

zlobí se na postup technických služeb v Pardubicích koordinátor Pirátů pro Pardubický kraj, Pavel Štěpánek.

Ondřej Karas k celé věci dodává:

"Jako Piráti budeme do budoucna prosazovat aktivní podporu této akce bez ohledu na to, kdo ji v jednotlivých částech města bude organizovat. Ať už se bude jednat o propagaci, koordinaci svozu, nebo materiální podporu dobrovolníků. Všem nám ve výsledku jde o čistší a příjemnější město."

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.