Svitavští Piráti rozkryli černou stavbu radnice

11. února 2019
Svitavští Piráti rozkryli černou stavbu radnice

Stavba sportovní haly Šapitó ve Svitavách vyvolává spoustu otázek. Celý průběh stavby, který lze doložit dokumenty vyžádanými dle zákona 128/2000 Sb. a zákona 106/1999 Sb, vyvolává zásadní rozpory z těchto dokumentů vyplývajících.

V letech 2016 - 2017 byla realizována stavba centrální tělocvičny Šapitó na stadionu ve Svitavách. Ta byla financována z dotace Ministerstva financí ČR za spoluúčasti města Svitavy. Při slavnostním otevření dne 22.09.2017 byly již hotové základy budoucích šaten včetně dalšího příslušenství (např. hydrant). Na tyto části nebyl v té době zpracován projekt, nebyl vybrán zhotovitel a nebylo vydáno ani stavební povolení. Jednalo se tedy o černou stavbu.

Dne 17.10.2017 byl Radou města Svitavy teprve vybrán zhotovitel projektu. Na konci října (dne 31.10.2017) byl projekt dokončen. Technická zpráva k projektu uvádí, že stavební práce mají začít ve 3.kvartále 2017 (období červenec - září 2017). Datum vyhotovení zprávy je však říjen 2017. Byla tedy evidentně antidatována. Dne 15.11.2017 schvaluje zastupitelstvo předfinancování dotace. Zastupitelé upozorňují na extrémně velkou projekční cenu (přístavba šaten byla oceněna na 5 377 378 korun bez DPH). Při diskuzi předcházející rozhodnutí zastupitelů místostarosta Pavel Čížek uvádí, že "zatím ještě zhotovitel se bude poptávat" (čas 19:55 audio záznamu). Dne 16.11.2017 (tedy následující den!!!) přichází cenová nabídka od firmy Hikele s.r.o. Tato nabídka je během týdne (dne 23.11.2017) schválena radou města bez řádného výběrového řízení. Ve stejný den dochází k převzetí staveniště. Podle stavebního deníku se teprve od 23.11. do 04.12.2017 provádí zemní práce a základy stavby. Při svém rozhodování byli tedy zastupitelé zřejmě uvedeni v omyl v tom, že zhotovitel stavby se bude teprve poptávat, přestože firma Hikele následující den předložila cenovou nabídku a musela být evidentně oslovena již dříve. Došlo k falšování údajů ve stavebním deníku, protože stavba, která byla prováděna podle stavebního deníku na konci listopadu, již několik měsíců stála. Podle zápisu z kontrolního dne bylo také vyfakturováno provedení práce, která byla již několik měsíců dokončena. Mimo jiné (i díky tomu, že na provedení stavby neproběhlo řádné výběrové řízení) existuje důvodné podezření, že stavba byla realizována za výrazně vyšší cenu, než je cena obvyklá. Zadávání zakázky probíhalo tak, že již předem vylučovalo možnost výběru jiné firmy - zejména z důvodu záruky za provedené práce.

Zastupitel města za Piráty, Ing. Vojtěch Fadrný, opakovaně žádal o vysvětlení daných skutečností. Zároveň o věci informoval ostatní zastupitele města. Na položené otázky vedení města nedokázalo uspokojivě odpovědět a zamítlo i návrh na svolání mimořádného jednání Zastupitelstva města Svitavy k dané věci. Starosta pouze svolal uzavřený seminář pro zastupitele na 14.02.2019, kde hodlá celou věc vysvětlit. Svitavští Piráti požádali hejtmana Pardubického kraje, pana Martina Netolického, o svolání mimořádného jednání zastupitelstva. Na jeho reakci nyní čekají.

Zdroje k věci:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.