Světový den zdraví

7. dubna 2023
Světový den zdraví

Světový den zdraví

Dnes, 7. dubna - přesně 73 let od vzniku Světové zdravotnické organizace WHO, si připomínáme Světový den zdraví. WHO (World Health Organization) se od svého založení snaží o snižování nemocnosti a míry úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. Tento den nám má připomenout, že bychom o sebe měli pečovat, neustále budovat a zlepšovat kvalitu svého života. Právě prevence je toho nedílnou součástí.

Důležitou prevencí je pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava, dostatek spánku a vyhýbání se škodlivým návykům, jako je kouření či nadměrné pití alkoholu. Ruku v ruce se zdravým životním stylem pak jde sledování vlastního zdravotního stavu a pravidelné návštěvy u lékaře.

Nejen naši praktičtí lékaři nás motivují chodit na tzv. preventivní prohlídky. Takové prohlídky mají nemocem předcházet, případně včas odhalit různé zdravotní problémy. Právě včasné zachycení onemocnění nám mnohdy ušetří náklady na zdravotní péči i čas strávený léčením. Nemusí přitom jít ani o vážné choroby. Většina z nás, i když často s nechutí, např. pravidelně chodí na preventivní prohlídku k zubaři. A díky tomu, že se řídíme radami lékaře či dentálního hygienisty, jsme většinou ušetřeni nepříjemného zvuku zubní vrtačky nebo pohledu na zubařské kleště.

Ke zdravému způsobu života nás motivují také zdravotní pojišťovny. Každá z našich 7 pojišťoven nabízí nějaký preventivní program, na který svým klientům přispívá určitou částkou. Mnohdy je to právě na pohybovou aktivitu, vyšetření, která si hradíme jako samoplátci, či nákup ochranných a zdravotních pomůcek.

Využijme Světový den zdraví nejen k osvětě o prevenci, prohloubení našeho povědomí o zdraví a zdravém životním stylu, ale i k tomu pro své zdraví něco doopravdy udělat. Anebo přispět ke zdraví jiného člověka, a to darováním vzácné tekutiny – krve. V seznamu níže je možné se podívat, jaké benefity nám k tomu naše zdravotní pojišťovny nabízejí.

Seznam zdravotních pojišťoven v České republice:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Ocenění Pardubického kraje za rok 2022

Ocenění Pardubického kraje za rok 2022

I letos proběhl v Pardubicích slavnostní večer, při kterém byly oceněny osobností Pardubického kraje pro rok 2022. Tento ročník byl ale trochu jiný. Bylo to totiž poprvé, kdy šlo poslat nominaci online přímo na webové stránky Pardubického kraje. Možná i proto se sešlo takové množství nominací, že nebylo vůbec jednoduché vybrat těch několik, které si ve slavnostní večer předávání ocenění odnesou.

Andrej Ramašeuski: Novinky z krajské informatiky — 11.5.2023

Andrej Ramašeuski: Novinky z krajské informatiky — 11.5.2023

Na jednání Výboru pro informatiku Pardubického kraje se projednávaly novinky v oblasti IT a spolupráce se startupy. Vedoucí oddělení informatiky přednesl zprávu o naplňování ICT strategie, včetně posílení spolupráce s firmou Microsoft a odložení modernizace školského portálu. Diskutovalo se také o rozvoji Regionální datové sítě a podpoře digitálních služeb. Personální problém při hledání IT odborníků přetrvává. Výbor se zabýval i chaotickým postupem distribuce podkladů pro zasedání jiných výborů zastupitelstva. Doporučuje se využití aplikace Nextcloud pro bezpečnou distribuci a spolupráci.