Světový den zdraví

7. dubna 2023
Světový den zdraví

Světový den zdraví

Dnes, 7. dubna - přesně 73 let od vzniku Světové zdravotnické organizace WHO, si připomínáme Světový den zdraví. WHO (World Health Organization) se od svého založení snaží o snižování nemocnosti a míry úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. Tento den nám má připomenout, že bychom o sebe měli pečovat, neustále budovat a zlepšovat kvalitu svého života. Právě prevence je toho nedílnou součástí.

Důležitou prevencí je pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava, dostatek spánku a vyhýbání se škodlivým návykům, jako je kouření či nadměrné pití alkoholu. Ruku v ruce se zdravým životním stylem pak jde sledování vlastního zdravotního stavu a pravidelné návštěvy u lékaře.

Nejen naši praktičtí lékaři nás motivují chodit na tzv. preventivní prohlídky. Takové prohlídky mají nemocem předcházet, případně včas odhalit různé zdravotní problémy. Právě včasné zachycení onemocnění nám mnohdy ušetří náklady na zdravotní péči i čas strávený léčením. Nemusí přitom jít ani o vážné choroby. Většina z nás, i když často s nechutí, např. pravidelně chodí na preventivní prohlídku k zubaři. A díky tomu, že se řídíme radami lékaře či dentálního hygienisty, jsme většinou ušetřeni nepříjemného zvuku zubní vrtačky nebo pohledu na zubařské kleště.

Ke zdravému způsobu života nás motivují také zdravotní pojišťovny. Každá z našich 7 pojišťoven nabízí nějaký preventivní program, na který svým klientům přispívá určitou částkou. Mnohdy je to právě na pohybovou aktivitu, vyšetření, která si hradíme jako samoplátci, či nákup ochranných a zdravotních pomůcek.

Využijme Světový den zdraví nejen k osvětě o prevenci, prohloubení našeho povědomí o zdraví a zdravém životním stylu, ale i k tomu pro své zdraví něco doopravdy udělat. Anebo přispět ke zdraví jiného člověka, a to darováním vzácné tekutiny – krve. V seznamu níže je možné se podívat, jaké benefity nám k tomu naše zdravotní pojišťovny nabízejí.

Seznam zdravotních pojišťoven v České republice:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.