Strategický plán a kotlíkové dotace

20. září 2021
Strategický plán a kotlíkové dotace

Dne 14. 9. 2021 se Andrea Linhartová a Karsten Sachs zúčastnili v malebném Muzeu v přírodě Vysočina na Veselém Kopci, kam je pozval starosta přilehlé obce Vysočina Tomáš Dubský, výboru ZPK pro regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy.Dne 14. 9. 2021 se Andrea Linhartová a Karsten Sachs zúčastnili v malebném Muzeu v přírodě Vysočina na Veselém Kopci, kam je pozval starosta přilehlé obce Vysočina Tomáš Dubský, výboru ZPK pro regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy.

Jedním z hlavních témat byla aktualizace strategie rozvoje Pardubického kraje na období 2021-2027, která byla na jaře 2021 schválena. Tento dokument obsahuje spoustu analytických dat, která se jednou ročně aktualizují a zároveň se v nich vymezují problémové regiony našeho kraje. Clem rozvoje kraje je na další roky podpořit právě tyto méně rozvinuté regiony. Jedná se o správní obvody Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová a Svitavy. Ještě neaktualizovanou strategii najdete zde strategie rozvoje Pardubického kraje na období 2021-2027.

Aktualizovaná verze se bude teprve schvalovat na zasedání zastupitelstva kraje dne 21.9.2021. Jsme rádi za snahu pracovníků odboru rozvoje, kteří předkládají své analýzy i dalším odborům ve snaze nasměřovat investice kraje prioritně do těchto problémových regionů, a plně ji podporujeme.

Kotlíkové dotace

Dalším bodem bylo schválení posledních kotlíkových dotací ze zásobníku 5. výzvy. Máme pro vás velmi dobrou zprávu - jelikož se tento program dotací osvědčil, připravuje se již výzva další. Kdo nestihl podat žádost, bude mít tedy ještě možnost.

Kraj doteď schválil přes 5800 žádostí o kotlíkovou dotaci v celkové hodnotě 630 miliónů korun. Letos se přibližně na 250 žádostí nedostalo, ale krajské vedení přislíbilo, že během několika týdnů se dotyčným žadatelům ozve pracovník krajského úřadu a provede je výzvou novou.

Finanční výpomoc zakarpatské Ukrajině

Závěrem dnes výbor jednohlasně podpořil finanční výpomoc zakarpatské Ukrajině, se kterou Pardubický kraj pěstuje dlouhodobé vztahy. Přispějeme v této bývalé části Československa na 3 projekty týkající se oprav. Celková hodnota činí 1,5 miliónů korun, tedy 500 tisíc na každý projekt.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.